خانه / امام خمینی / آقایان به خود بیایید!

آقایان به خود بیایید!

آقایان! به خود بیائید نویسنده های ما! گوینده های ما روشنفکرهای ما!
این مملکت حالا از خودتان هست، بنشینید همه دست به دست هم بدهید، با این قشرهائی که مشغول فعالیت هستند شما هم فعالیت کنید. این بیچاره هائی که خانه می سازند، حمام می سازند، مسجد می سازند، داروخانه درست می کنند و امثال ذلک که حالا آقا شرح یک مختصرش را فرمودند، خوب شما هم بنشینید کمک بکنید.
نمی توانید بروید حمام بسازید، لااقل حمام را خراب نکنید، نمی توانید بروید در بین کشاورزها درو بکنید، لااقل با قلم های خودتان این دروگرهای ما را اذیت نکنید. من متاسفم واقعا که می بینم یک اشخاصی که ممکن است به درد یک مملکتی بخورند دارند یک کارهائی می کنند که اگر چنانچه انشاءالله این نهضت پیش ببرد و پیش می برد (مطمئن باشید که شماها پیروز هستید و متکی به خدا چون هستید خداوند با شماست ) من متاسفم که اگر این مملکت آنطوری که ما می‌خواهیم پیش ببرد، آن آنوقت اینها دیگر به درد ما باید بگوئیم نمی خورند برای اینکه کسی که در بین انقلاب با انقلاب مخالفت می کند، کسی که در بین انقلاب شروع می کند چیزهائی را گفتن که در امریکا عمال صهیونیسم می گویند (اینها نیستند، من نمی گویم اینها عمال او هستند، نفهمند بعضی شان همان حرف هائی که آنجا می زنند، اینها می زنند) خوب وقتی این انقلاب به آخر رسید دیگر جای شما را نمی گذارند در این مملکت باشد و ما میل داریم شما کار بکنید توی این مملکت چرا خودتان را در بین ملت ضایع می کنید؟ چرا خودتان را از ملت جدا می کنید؟ چرا یک نهضتی که تا این اندازه جلو رفته است شما کاری می کنید که خدای نخواسته این توقف بکند یا یک قدری دیرتر به مقصد برسد؟ به مقصد می رسد لکن ممکن است که حرف های شما دیرتر اینها را به مقصد برساند چرا هر روز یک کاری می کنید که جوان های غافل از شما متاثر بشوند و بروند در دانشگاه و نمی دانم بروند در خیابان ها و این کارها را بکنند که خلاف مسیر ملت است؟ آخر فکری بکنید شما، بنشینید همه تان با هم جلسه کنید، فکر بکنید. هی ننشینید و بنویسید و برخلاف مسیر ملت هم بنویسید. من همین امروز یک روزنامه معوجی که پیش من آمد دیدم ، سرتاسر دیشپ یک قدرش را نکاه کردم، البته حالش را هم نداشتم بخوانم. سرتاسر یک روزنامه ای با اینکه خودش را مثلا گوید که ما با خلق، کذا هستیم سرتاسرش همه چیزهائی است که برخلاف مسیر ملت است، آخر چرا باید اینطور باشد؟ چرا شمائی که مدعی هستید که ما با ملت موافقیم، مدعی هستید که ما خدمت برای ملت کنیم، چرا باید روزنامه شما اینطور تحریک آمیز باشد؟ چرا روزنامه شما باید اینطور باشد که جوان های ما را منحرف کند؟ یک قدر فکر بکنید، یک قدر توجه بکنید، به خود بیائید.
من از شما قمی ها همیشه متشکر بودم و حالا هم متشکرم و برای شما و برای همه ملت دعا می کنم . خداوند انشاءالله شمارا حفظ کند. همه ما را در پناه امام زمان سلام الله علیه حفظ کند و خدمتگزار به این مملکت قرار بدهد. همه را تایید کند انشاءالله . (تاریخ : ۶/۸/۵۸ – صحیفه نور/ج۱۰)

پ.ن : انگار امام برای همین امروز سخنرانی کرده!!
کاش همه دوباره صحیفه نور را می خواندیم صرفاً جهت یادآوری و گم نشدن در فضاهای غبار آلود امروز…

منبع توی پرانتز

درباره ی طلبه آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.