خانه / ادبی / با عشق ممکن است تمام محال ها

با عشق ممکن است تمام محال ها

فاضل نظری ۰۲خط می کشید روی تمام سؤال ها
تعریف ها؛معادله ها؛احتمال ها
خط زد به روی شاید و اما و هرچه بود
خط زدبه روی قاعده ها و مثال ها
خطی دگر کشیدبه«قانون خویشتن»
قانون لحظه هاوزمان هاوسال ها
ازخودکشیددست وبه خودنیزخط کشید
یعنی به روی دفترخط ها وخال ها
خط ها به هم رسیده ویک جمله ساختند
با عشق ممکن است تمام محال ها
” فاضل نظری”

منبع: پاتوق بچه شیعه ها

درباره ی طلبه آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.