صفحه اصلی / شهداء / خاطرات شهداء / دوازده سال بیشتر نداشت!

دوازده سال بیشتر نداشت!

بازدیدها: ۲۲

فاطمه نیل برگی در “رگا” نوشت:

کم توقع بود.اگرچیزی هم براش نمی خریدیم، حرفی نمیزد.نوروز آن سال که آمده بود،پدرش رفت و یک جفت کفش نو برایش خرید.

روز دوم فروردین، قرارشدبرویم دیدوبازدید. تاخانواده شال وکلاه کردندف علی غیبش زد!

نیم ساعتی معطل شدیم تاآمد. بجای کفش،دمپایی پایش بود. گفتم: مادر،کفشات کو؟ گفت:«چبه ی سرایدار مدرسه مون کفش نداشت،زمستان رابااین دمپایی هاسرکرده بود، من رفتم کفشامو دادم بهش.»

اون موقع علی دوازده سال بیشترنداشت!!!

شهیدعلی چپ سازان

منبع رگا

درباره talabeh

این مطالب را نیز ببینید!

خاطراتی از سبک زندگی شهید مهدی باکری

بازدیدها: ۸۴عروسی روز عقدکنانشان مرتب و تمیز لباس پوشید؛ لباس سپاه. فقط پوتین هایش کمی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =