صفحه اصلی / شهدا / دوازده سال بیشتر نداشت!

دوازده سال بیشتر نداشت!

فاطمه نیل برگی در “رگا” نوشت:

کم توقع بود.اگرچیزی هم براش نمی خریدیم، حرفی نمیزد.نوروز آن سال که آمده بود،پدرش رفت و یک جفت کفش نو برایش خرید.

روز دوم فروردین، قرارشدبرویم دیدوبازدید. تاخانواده شال وکلاه کردندف علی غیبش زد!

نیم ساعتی معطل شدیم تاآمد. بجای کفش،دمپایی پایش بود. گفتم: مادر،کفشات کو؟ گفت:«چبه ی سرایدار مدرسه مون کفش نداشت،زمستان رابااین دمپایی هاسرکرده بود، من رفتم کفشامو دادم بهش.»

اون موقع علی دوازده سال بیشترنداشت!!!

شهیدعلی چپ سازان

منبع رگا

درباره talabeh

این مطالب را نیز ببینید!

واسطه اش فقط آقا علیرضا بود

آقا علیرضا، انتظار نداشتم دختری در پوشش مقدس چادر را بر سر مزارت ببنم، اما انتظار هم نداشتم... اصلاً مگر من باید انتظار داشته باشم؟ شاید همین حرف ها، سوگند را از پدر دور کرده است، از مسیر پدر، راه پدر، علایق پدر...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

36 + = 45