مشهورترین تفاسیر روایی شیعه

مشهورترین تفاسیر روایی شیعه

(به ترتیب از قدیمی­ترین تا کنون)

۱.تفسیر فرات کوفی : فرات ابن ابراهیم کوفی قرن ۳ و  ۴ به زبان عربی

۲.تفسیر عیاشی : ابونصر محمدبن مسعود عیّاشی سلمی سمرقندی متوفی ۳۲۰ق از سوره حمد تا پایان کهف این تفسیر مموجود است به زبان عربی

۳.تفسیر قمّی : علی بن ابراهیم قمّی متوفی ۳۲۹ق محققان در انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم قمّی تردید دارند

۴.منهج الصادقین فی الزام المخالفین : ملّا فتح الله کاشانی متوفی ۹۸۸ق بزبان فارسی – از این تفسیر دو تفسیر زبده التفاسیر و خلاصه المنهج منتشر شده است

۵.الصافی فی تفسیر القرآن : ملّا محسن محمد بن مرتضی معروف به فیض کاشانی متوفی ۱۰۹۱ق بزبان عربی

۶.البرهان فی تفسیر القرآن : سید هاشم بن سلیمان حسینی بحرانی متوفی ۱۱۰۷ق بزبان عربی

۷.نور الثقلین : عبدعلی ابن جمعه عروسی حویزی متوفی ۱۱۱۲ق بزبان عربی

۸.المعین : موسی نور الدین محمد بن مرتضی کاشانی متوفی ۱۱۱۵ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۹.کنز الدقائق و بحر الغرائب : مرزا محمد مشهدی متوفی ۱۱۲۵ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۰.الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین : سید عبدالله شبّر کاظمی نجفی متوفی ۱۱۴۲ق بزبان عربی – مولّف دارای تفسیر کبیر معروف به صفوه التفاسیر و تفسیر صغیر معروف به تفسیر الوجین خلاصه التفسیر الکبیر می باشد

۱۱.بحر العرفان و معدن الایمان : شیخ محمد صالح برغانی متوفی ۱۲۷۱ق بزبان عربی تفاسیر دیگرش کنزالعرفان فی تفسیر القرآن و معدن الانوار است

۱۲.مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر : سید علی حائری طهرانی متوفی ۱۳۴۰ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۳.نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن و تبیین الفرقان : محمد بن عبدالرحیم نهاوندی متوفی ۱۳۷۰ق بزبان عربی فارسی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۴.التبیین فی شرح آیات المواعظ و البراهین : شیخ مرزا ابوتراب شهیدی متوفی ۱۳۷۵ق بزبان فارسی

۱۵.تفسیر اثناعشری : حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی متوفی ۱۳۸۴ق بزبان فارسی

۱۶.الجدید فی تفسیر القرآن المجید : شیخ محمد حبیب الله سبزواری متوفی ۱۴۰۹ق بزبان عربی

۱۷.أطیب البیان فی تفسیر القرآن : سید عبدالحسین طیّب متوفی ۱۴۱۱ق بزبان فارسی

 

طلبه نوشت TALABEH.NET

http://talabeh.net/wp-content/uploads/2019/05/مشهورترین-تفاسیر-روایی-شیعه.pdf

درباره talabeh

این مطالب را نیز ببینید!

چهار استراتژی موثر برای به یاد آوردن چیزهای که می‌خوانیم

چهار استراتژی موثر برای به یاد آوردن چیزهای که می‌خوانیم خیلی‌وقت‌ها زمان زیادی را صرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 70 = 78