حد مجاز انحراف از قبله

۷میخواسـتم بدانـم کـه در نمـاز، انحـراف از قبلـه تـا چه حـد مجاز اسـت و بـه نمـاز لطمـه ای نمـی زند؟

پاسخ

آیت الله خامنه‌ای:

کســی که جهــت قبله را می دانــد، نبایــد از عمد از جهت قبله منحرف شــود؛ ولی اگر قبله را نداند و یا فراموش کند و از قبله منحرف شــود و نماز بخواند و بعد متوجه شــود اگر به حد دســت راست و یا دست چپ قبله نرسیده باشد (یعنی کمتر از ۹۰ درجه باشد) نمازش صحیح است. سایت معظم له ، استفتائات جدید

آیت الله مکارم شیرازی:

انحراف اگر عمدی نباشــد تا کمتر از ۹۰ درجه اشکالی ندارد و آگاهانه ۵الی ۶ درجه مجاز است.  سایت معظم له

منبع: پاسخگوی احکام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *