مد گرایی از منظر اسلام

۵حس زیبایی یکی از ویژگیهای مخصوص انسان است که ریشه در فطرت او دارد و به اقتضای این امر، از دیدن هرگونه زیبایی لذت میبرد. بنابراین استعداد و درک زیبایی، از جمله مواهب به ودیعت نهاده شده در وجود انسان است که به برکت آن، وی قادر است از طریق مطالعه و تأمّل در ظرافتهای زیبای نظام آفرینش، زمینه کمال روحی و معنوی خود را فراهم سازد.

خودآرایی و زینت به عنوان بخشی از حس زیبایی، نه تنها آثار بسیاری در روح و روان فرد دارد؛ بلکه موجب تعالی و رشد افراد جامعه نیز میشود. در مقابل پرهیز از خودآرایی، پریشانی و ژولیدگی چون با خواست فطری انسان در تعارض است، به تدریج اثرات منفی در روان او به جای میگذارد که افسردگی روحی، عدم تعادل روانی، بیتوجهی به نعمتها، سرکوبی علائق طبیعی و.. . از جمله آنها است.

در سیره اولیای الهی، همواره با این منطق غلط ناآگاهان ـ که پرهیز از خودآرایی را دلیل وارستگی از قید نفس و بیاعتنایی به زخارف دنیوی به حساب میآورند ـ به طور جدی برخورد شده است؛
امیرالمومنین علی(علیه السلام) میفرماید: (التجمل من اخلاق المؤمنین) شرح غرر و درر آمدی، ج ۱، ص ۳۰۷، حدیث ۱۱۷۵ «خودآرایی از ویژگیهای خاص انسانهای مؤمن است».
در رهنمودهای پیشوایان اسلام در مورد خودآرایی، به موارد زیادی تصریح و تأکید شده است از جمله لباس تمیز و آراسته، شانه کردن موی سر و صورت، نظافت بدن، خوش بو کردن بدن و لباسها، پرهیز از کارهایی که دون شأن انسان مؤمن است و…

هرچند اسلام توصیه به خودآرایی دارد؛ اما هرگز این امر را منحصر به زینت ظاهر نمی کند؛ بلکه آراستگی به فضایل معنوی و اخلاقی را ـ که زمینه ساز سعادت و کمال روحی او هستند ـ مهمتر از آراستگی ظاهر میشمارد. در اشاره به چنین واقعیتی امیرالمومنین علی(علیه السلام) میفرماید: «زینه البواطن اجمل من زینه الظواهر»؛ همان، ج ۴، ص ۱۱۷، ح۵۵۰۳ «زینت درونی از زینت ظاهر بسیار زیباتر است». چه اینکه هم از نظر تأثیر و هم از نظر ماندگاری، زینت درونی در کمال حقیقی انسان مؤثرتر است.

به جهت در امان ماندن از عوارض منفی افراط و تفریط در خودآرایی و مدگرایی، حدود و چهارچوب خاصی نیز برای آن تعیین شده است. برای مثال تأکید شده که وسیله خودآرایی یا محیط آرایی باید حلال باشد؛ از راه مشروع تهیه شود؛ همیشه سبب اسراف در سرمایه ها و استعداد نباشد؛ از هرگونه شائبه تجمل پرستی و جنبه خودنمایی داشتن به دور باشد؛ به گونهای نباشد که زمینه تحریک هواهای نفسانی و امیال جنسی دیگران را فراهم کند؛ به صورت تقلید کورکورانه از دیگران انجام نگیرد و…

منبع: کلرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *