کد خبر: 2558

تاریخ انتشار: شهریور ۴, ۱۳۹۴

رابطه عمل و اخلاق در زندگی

عمل و اخلاق در زندگی از آنجا که تکرار یک عمل، در روح انسان ریشه دوانده و روح را به رنگ خود درمی آورد، خواه فضیلت باشد یا رذیلت، به همین خاطر یکی از راه های تهذیب نفس، تهذیب عمل و رفتار انسان است. در روایات دستور داده شده که انسان بعد از انجام گناه، […]

۰۴عمل و اخلاق در زندگی

از آنجا که تکرار یک عمل، در روح انسان ریشه دوانده و روح را به رنگ خود درمی آورد، خواه فضیلت باشد یا رذیلت، به همین خاطر یکی از راه های تهذیب نفس، تهذیب عمل و رفتار انسان است. در روایات دستور داده شده که انسان بعد از انجام گناه، فورا توبه کند تا مبادا تکرار گناه باعث تبدیل عمل به اخلاق رذیله شود. و در مقابل دستور داده شده، کارهای خوب را آن قدر تکرار کنید تا تبدیل به یک عادت در وجودتان شود.

قرآن کریم می فرماید:
کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون (سوره مطففین، آیه‏۱۴)
دلالت بر استمرار در جمله «ما کانوا یکسبون» به این معنی است که اعمال زشت تغییرات مهمی در قلب انسان ایجاد کرده و آن را از نورانیت می اندازد. ادامه این روند به بی تفاوتی در برابر گناه و چیره شدن بی تقوایی بر قلب انسان منتهی می شود و این مساله به جایی می رسد که انسان زشت را زیبا و زیبا را زشت ببیند و برای این که توانسته گناهی را انجام دهد به خود افتخار کند.

منبع: کلرجی

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه