کد خبر: 2621

تاریخ انتشار: آذر ۲۲, ۱۳۹۴

شما به چه انگیزه ای به خودسازی می پردازید؟

عمل و اخلاق در زندگی یک نفر با انگیزه های مختلفی ممکن است اقدام به خودسازی نماید. طریقه اول در نظر داشتن فوائد دنیائى فضائل مثلا گفته می‏شود: عفت یعنى کنترل خواسته‏هاى شهوانى و قناعت یعنى اکتفاء به آنچه خود دارد، و قطع طمع از آنچه مردم دارند، انسان را در دنیا عزت مى‏دهند، و […]

۵۴۲۴۷۷_TuWUdx2vعمل و اخلاق در زندگی
یک نفر با انگیزه های مختلفی ممکن است اقدام به خودسازی نماید.

طریقه اول در نظر داشتن فوائد دنیائى فضائل
مثلا گفته می‏شود: عفت یعنى کنترل خواسته‏هاى شهوانى و قناعت یعنى اکتفاء به آنچه خود دارد، و قطع طمع از آنچه مردم دارند، انسان را در دنیا عزت مى‏دهند، و نزد عموم مردم محترم و موجه مى‏سازند، و حرص در شهوت باعث پستى و فقر می‏شود، و طمع، ذلت مى‏آورد، و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در میان خواص مى‏گردد. لذا آراستن به صفات نیک برای زندگی دنیای انسان خوب و صفات زشت برای انسان مضر است؛ لذا باید به این آراسته شد و از آن دوری جست.

طریقه دوم در نظر گرفتن فواید آخرتی
نوع دوم از اقسام خودسای، این است که انسان فوائد آخرتى آن را در نظر بگیرد و این طریقه، طریقه قرآن است که ذکرش در قرآن مکرر آمده، مانند آیه:
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، و اموالهم، بان لهم الجنه
خدا از مؤمنین جان‏ها و مالهاشان را خرید، در مقابل اینکه بهشت داشته باشند)(سوره توبه آیه ۱۱۱) .

طریقه سوم طریق اختصاصی قرآن
هر عملى که انسان براى غیر خدا انجام می‏دهد، یا براى این است که در انجام آن عزتى سراغ دارد و می‏خواهد آن را بدست آورد و یا بخاطر ترس از نیرویى است، تا از شر آن محفوظ بماند، قرآن هم عزت را منحصر در خداوند کرده:(ان العزه لله جمیعا، عزت همه‏اش از خداست)، (سوره یونس آیه ۶۵) و هم نیرو را منحصر در او نموده: (ان القوه لله جمیعا، نیرو همه‏اش از خداست) (سوره بقره آیه ۱۶۵)
کسى که به این معارف ایمان دارد، دیگر در دلش جائى براى ریا و ترس از غیر خدا و امید به غیر او و تمایل و اعتماد به غیر حضرتش، باقى نمانده و انگیزه ای برای انجام کار برای غیر خدا در نظرش باقی نمی‏گذارد.

منبع: کلرجی

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه