چهارشنبه : ۲۷ تیر ۱۳۹۷

خانه» بایگانی تیر, ۱۳۹۶
دسته ، تاریخ چهارشنبه : ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵

آغوش

دوست طلبه شما نوشت؛

بچه ها محبت های کلامی را کمتر درک می کنند. تماس بدنی، بغل کردن و بوسیدن را بهتر می فهمند.

محمد بن مسلم نقل می کند که خدمت امام باقر(علیه السلام) بودم؛ در این هنگام فرزند خردسالش جعفر(علیه السلام) وارد شد و بر سر او زلف و در دستش عصایی بود که با آن بازی می کرد.
امام باقر(علیه السلام) او را به گرمی در آغوش گرفت و به سینه خود فشرد و خطاب به او فرمود: «پدر و مادرم به فدایت باد (با این چوب) بازی مکن.

تربیت_فرزند

منبع: طلبه‌ای از جنس تو