صفحه اصلی / اخلاقی / سیر و سلوک

سیر و سلوک

آب در هاون کوفتن

اساس عرفان عملی و سیر و سلوک الی الله، ترک معصیت است.

مشاهده بیشتر »