خانه / اینفوگرافی – عکس – پوستر

اینفوگرافی – عکس – پوستر

بیم از قیامت مومن را اهل معامله با خدا می کند

بیم از قیامت مومن را اهل معامله با خدا می کند مردانی هستند که هیچ تجارت و معامله ای آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز سرگرم نمی کند. چون از روزی که در آن چشم و دل دگرگون شود بیمناکند سوره نور آیه ۳۷ ***** منبع: کرجی

ادامه نوشته »

الهام خوبی ها از جانب خدا

نمازت را که درست بخوانی خداوند راه انجام خوبی ها را به تو الهام می کند و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و به آنان انجام کارهای نیک را وحی کردیم سوره انبیاء آیه ۷۳ ***** منبع: کلرجی

ادامه نوشته »

همسرم جزئی از وجود من است

همسرم جزئی از وجود من است من همسرم را جزئی از وجود خود می دانم و خوبیهایش را بازگو می کنم، چون معتقدم با مهربانی می‌توانیم مالک قلب‌های هم باشیم و رابطه ی گرم و صمیمی بر قرار کنیم. ***** منبع: کلرجی

ادامه نوشته »