خانه / تفسیر قرآن

تفسیر قرآن

تهمتی وهابی مآبانه به یوسف پیامبر علیه السلام

تهمتی وهابی مآبانه به یوسف پیامبر علیه السلام یوسف(علی نبینا و آله و علیه السلام) به یکی از زندانیان گفت وقتی آزاد شدی وضعیت مرا هم به پادشاه بگو شاید فرجی شود. می گویند چون یوسف خدا را یک لحظه فراموش کرد و از آن زندانی کمک خواست، خدا هم …

ادامه نوشته »