صفحه اصلی / دلنوشته ها

دلنوشته ها

جان ناقابل بچه شیعه یمنی و سادات موسوی

محمد ابراهیم باغبان در “سایت شخصی” اش نوشت: در همین روزها که دغدغه نان ؛ شب و روزمان شده و بی خیال جان همه شده ایم و هر مظلومی که تکه تکه شود آنرا حواله دنیای «به ما چه اش» می کنیم. همین روزها که اگر نانی دست کارگر دکه …

مشاهده بیشتر »

آرزو دارم دلی آرام

  دوست طلبه در وب گاه “طلبه ای از جنس تو” نوشت: وقتی بی حوصله‌ای یعنی نیاز به خلاقیت داری. یعنی وضع موجود کافی نیست. واین دو جمله بالا یعنی به همه چیز امیدوار باشی و رو به جلو حرکت کنی، حتی وقتی به بی حوصلگی خودت نگاه می کنی. …

مشاهده بیشتر »

ناگفته ها

  حیدری نوشت: می دانی!!! گاهی باید ننوشت!!! گاهی باید چیزی نگفت، همه چیز را باید به دست زمان سپرد؛ گذشت زمان مثل مرهمی می ماند اما امان از کنایه ای که این زخم مرحم گذاشته را امان نمی دهد و سر باز می کند باید یاد بگیرم فراموش کنم. …

مشاهده بیشتر »

خدایا چه کنم؟

نویسنده وبلاگ حیات طیبه نوشت: خدایا کمک کن چیزهای مهم مرا از انجام اهم باز ندارد! بعضی وقت ها فکر می کنم شناختن وظیفه از انجام دادنش هم سخت تر است. ملتمس دعایم. حیات طیبه

مشاهده بیشتر »