صفحه اصلی / سیاسی / سیره مسئولین

سیره مسئولین

قبح منفعت طلبی شخصی صاحب منصبان

بازدیدها: ۲۴قبح منفعت طلبی شخصی صاحب منصبان ریخته است محسن زینلی پور امروز در جریان برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار از سوی نمایندگان موافق استیضاح ادعاها یا شاید بتوان گفت افشاگری هایی مبنی بر اقدامات خلاف قانون وزیر برای رشوه دادن به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از استیضاحش و ماندن چند صباحی بیشتر بر کرسی وزارت صورت گرفت. مهمترین این …

مشاهده بیشتر »