صفحه اصلی / فرهنگی / ادبیات و شعر فارسی

ادبیات و شعر فارسی

تاوان دل سپردن

بازدیدها: ۷۵محمد عابدینی در “سیب خیال” نوشت: مثلِ روز، آشکار و روشن بود عاقبت، عشق قاتلِ من بود شیخ، من را زیاد موعظه کرد سخنش هم دقیق و متقن بود دلم امّا هوای دیگر داشت جاده، بی تابِ صبحِ رفتن بود چنگ می زد به واژه ها مضمون چارهِ کار، شعر گفتن بود پا زدم در رکابِ اسبِ خیال دشت، …

مشاهده بیشتر »