خانه / فلسفی

فلسفی

فرق بین تذکر و تعلم

ئ   ج  د– =چـ؟چح۹کحیروانی طنوشت: تذکّر طلب نمودن چیزی است برای حصول در آینده به همان نحوی که در گذشته برایش حاصل بود، اما تعلّم آن است که چیزی برای شخص در آینده حاصل شود بدون اینکه در گذشته برای او حاصل بوده باشد. فرق دیگر تذکّر و تعلّم …

ادامه نوشته »