دروغگویی

دختری ۶ ساله دارم که خیلی دروغ می گوید

دختری ۶ ساله دارم که خیلی دروغ می گوید؛ من چگونه می توانم به او کمک کنم که دروغگویی را ترک کند؟ همه انسانها در محدوده ای برابر پا به عرصه وجود می گذارند. هیچکس از کودکی دروغگو به دنیا نیامده است. همه انسانها راه فکر کردن و توجیه اعمال خویش را از دیگران آموخته و تکامل یافته اند. درستی …

مشاهده بیشتر »

عوامل دروغگویی کودکان

از علل دروغگویی کودکان: دروغ شنیدن از والدین حتی دروغ مصلحت آمیز روی آنان تآثیر می گذارد. کودکان وقتی می دانند کار اشتباهی کرده اند برای آنکه تنبیه نشوند یا برای بدست آوردن چیزی که می خواهند دروغ می گویند. بچه هایی که نسبت به خانواده و دوستان خود وفا دارند برای آنکه از دیگران دفاع کنند و یا آنان …

مشاهده بیشتر »