صفحه اصلی / مشاوره / تربیت فرزند / روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

لجبازی در کودکان

بازدیدها: ۲۹۸سه سالگی اوج لجبازی کودک است، اما این لجبازی با قصد و غرض نیست بلکه شخصیت “من” و مستقل کودک در حال شکل گیری است. والدین باید کمی صبوری کنند و از تنبیه کردن خودداری کنند.

مشاهده بیشتر »