صفحه اصلی / مشاوره (صفحه 7)

مشاوره

مؤلفه های تربیت در اسلام

بازدیدها: ۴پرورش اخلاق و معنویت از مهمترین مشخصه های تربیت اسلامی است . اسلام به منظور پرورش انسانهای پرهیزکارو شایسته ، الگوهای کاملی را ارائه می دهد . تربیت اسلامی بر تزکیه وتعلیم ، و علم و یقینی تکیه دارد که هماهنگ با فطرت انسان می باشد . هدف تربیتی اسلام پرورش روح حقیقت جویی و قوه تشخیص در افراد …

مشاهده بیشتر »