مذهبی

 • جوهر خودکار در وضو و غسل

  سیدعلی نوشت: سوال: آیا جوهر خودکار در اعضای وضو و غسل، مانع از صحت آن دو می شود؟ پاسخ: اگر جرمی داشته باشد که مانع رسیدن آن شود، باید برطرف گردد و در صورت شک…

 • مانع در اعضای وضو و غسل

  سید علی نوشت: سوال: اگر در اعضای وضو یا غسل، مانعی از رسیدن آب باشد که برداشتن آن مشقت دارد – مثل چسب قطره ای – تکلیف چیست؟ پاسخ: آیات عظام: امام، رهبری، مکارم، بهجت،…

 • کارگاه صورتهای گوناگون اجرای صیغه عقد + صوت

  مقدمه: یکی از امور ضروری برای طلبه علی الخصوص طلبه معمم این است که با صیغه های مختلف عقود و ایقاعات آشنایی داشته باشد و هنگام مراجعه و درخواست مردم بتواند آنها را برای ایشان…

 • اعتکاف را به چه نیتی بجا آوریم؟

  نویسنده محمدابراهیم باغبان یکی از شرائط صحت سنت حسنه اعتکاف روزه داری است . یعنی اعتکاف زمانی محقق خواهد شد که شخص در کنار سائر شرایط آن مثل سه روز ماندن در مسجد ، روزه…