مانع در اعضای وضو و غسل

سید علی نوشت:

سوال: اگر در اعضای وضو یا غسل، مانعی از رسیدن آب باشد که برداشتن آن مشقت دارد – مثل چسب قطره ای – تکلیف چیست؟

پاسخ:
آیات عظام: امام، رهبری، مکارم، بهجت، فاضل، گلپایگانی و اراکی: باید به دستور جبیره عمل کند.

آیات عظام: سیستانی، نوری و خویی: اگر مانع در اعضای تیمم است، باید هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمم کند و اگر در غیر اعضای تیمم است، تیمم کافی است.

آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم جمع کند. (یعنی هر دو را انجام دهد)

آیت الله صافی: اگر مانع در اعضای تیمم است، وضوی جبیره کافی می باشد؛ اما اگر در غیر آن است، علاوه بر وضوی جبیره، احتیاطا باید تیمم هم انجام دهد.

آیت الله زنجانی: باید تیمم نماید؛ مگر آن که مانع، جراحت و امثال آن باشد و برداشتن روی جراحت – مثل پانسمان و … – به آن صدمه بزند که در این صورت باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم لازم نیست.

آیت الله تبریزی: اگر مانع دراعضاء تیمم نباشد، واجب است تیمم نماید و الا باید وضوی جبیره بگیرد؛ گر چه بهتر است هم وضو و هم تیمم انجام دهد.

منبع: امام: تحریر الوسیله، وضو، جبیره، م ۹؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی احکام الجبائر، م ۱۴؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، الوضو، الفصل الرابع، احکام الخلل، م ۱۵۵؛ صافی، گلپایگانی: هدایه العباد، وضو، م ۱۲۵؛ بهجت: وسیله النجاه، الوضو، م ۱۲۱؛ توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۲۹۷٫
بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص۳۴٫

منبع: وبلاگ پاسخگوی احکام

رشد حضرت موسی(علیه السلام) در زندان‌رفتن نیست

میثم علی زلفی: خدای متعال، متناسب با ظرفیت هر کس، زمینهٔ رُشدی برای او فراهم کرده است…
«اگر انسان دنبال #تکلیف خدا بگردد و آنجا که تکلیف می‌آید بایستد و عمل کند، همه #رشدها را خداوند برای او رقم می‌زند. اما اگر با #تدبیر خود دنبال رشد خودش باشد، به هیچ‌کجا نمی‌رسد!
خدای متعال، متناسب با شخص و ظرفیت هرکس، زمینهٔ رشدی برای او فراهم کرده است و زمینه رشدش، انجام تکلیفی است که متوجه اوست؛ برای مثال، انسان که مادری مریض دارد، می‌فهمد که باید وقتش را برای او بگذارد؛ اما اگر برود کار دیگری انجام دهد، رشدش در آن کار نیست!
تمام تلاش #شیطان این است انسان را از آن نقطه حرکت، به مسیر دیگری بکشاند! ممکن است نقطه حرکت ما، با نقطه حرکت فرد دیگر، متفاوت باشد؛ اما شیطان ما را فریب می‌دهد و می‌گوید: ببین که فلانی چطور به کمال رسید! تو هم همان مسیر را برو!
[مثلاً] رشد حضرت یوسف(علیه السلام) در یک #امتحان خاصی است و رشد حضرت موسی(علیه السلام) در امتحان دیگری است.
نمی‌شود که حضرت موسی(علیه السلام) رشد خودش را در امتحان حضرت یوسف(علیه السلام) دنبال کند. حضرت موسی(علیه السلام) باید از امتحان خودش موفق بیرون بیاید. رشد حضرت موسی(علیه السلام) در زندان‌رفتن نیست.»
استادسیدمحمّدمهدی #میرباقری
منبع فطرت الهی – دلسوخته ای منتظر

کارگاه صورتهای گوناگون اجرای صیغه عقد + صوت

مقدمه:
یکی از امور ضروری برای طلبه علی الخصوص طلبه معمم این است که با صیغه های مختلف عقود و ایقاعات آشنایی داشته باشد و هنگام مراجعه و درخواست مردم بتواند آنها را برای ایشان اجرا نماید. از جمله مهمترین و پرمراجعه ترین آنها عقد نکاح دائم است. ما در این کارگاه به صورت عملی با مشارکت طلاب گرامی اجرای این عقد را تمرین نموده ایم. این کارگاه را در جمع طلابی که مشغول تحصیل کتاب النکاح لمعه بودند تشکیل دادیم و سعی کردیم اکثر حالتهایی را که هنگام اجرای عقد دائم ممکن است با آن مواجه باشیم، بررسی کنیم.
با توجه به فتوای حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، که خلاصه آنها را ذیلا ذکر می کنیم، به صورتهای گوناگونی میتوان عقد دائم نکاح را جاری ساخت.
ایشان در مساله ۱ می فرمایند احوط آن است که ایجاب از جانب زن و قبول از جانب مرد انشاء شود.
در مساله۲ می فرمایند احوط آن است که عقد دائم فقط با دو لفظ «انکحت» و «زوّجت» قابلیت اجرا دارد. نیز برای قبول می توان فقط به لفظ «قبلت» اکتفا کرد و متعلقات ایجاب را برای آن ذکر نکرد.
در مساله۳ نظرشان این است که هر کدام از دو لفظ فوق برای اجرای عقد دائم به صورت دو مفعولی استعمال می شوند و اولی آن است که مرد (زوج) مفعول اول و زن (زوجه) مفعول دوم قرار گیرد. البته عکس این صورت نیز جایز است. همچنین مفعول دوم این دو صیغه ممکن است بی واسطه بیاید و نیز ممکن است به واسطه حرف جر «من» یا «لـ» بیاید. (البته اگر مفعول دوم با حرف جر استعمال شد زوجه به عنوان مفعول اول قرار می گیرد.)

متن کارگاه صورتهای گوناگون اجرای عقد دائم:
صورت اول: خود زن و مرد صیغه را جاری کنند
۱٫ زن:    أنکحتک نفسی على المهر المعلوم
مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم  (هکذا)  (قبلت)
۲٫ زن:    أنکحت نفسی منک- أو لک- على المهر المعلوم
مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)
۳٫ زن:    زوجتک نفسی على المهر المعلوم
مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)
۴٫ زن:    زوجت نفسی منک أو لک
مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)

صورت دوم: وکیل زن و مرد صیغه را جاری کنند و تنها به نام موکلشان اکتفا کنند
۱٫وکیل زن:          زوّجت محمّدا زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن:         زوّجت زینب من محمّد على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن:         انکحت محمّدا زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         انکحت زینب من محمّد على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم

صورت سوم: وکیل مرد و زن صیغه را جاری کنند و علاوه بر نام موکل به وکالت خود نیز تصریح کنند
۱٫وکیل زن:          أنکحت موکلک محمد موکلتی زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)
۲٫ وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب من موکلک محمد (لموکلک) على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)
۳٫ وکیل زن:         زوّجت موکّلک محمد موکّلتی زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         زوّجت موکّلتی زینب من موکّلک (لموکلک) محمد على المهر المعلوم
وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم

صورت چهارم: زوجین صغیره باشند و ولی آنها برای عقد وکیل گرفته باشند
۱٫وکیل صغیره:      انکحت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل صغیره:     انکحت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل صغیره:     زوجت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل صغیره:     زوجت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

صورت پنجم ولی دختر و پسر در مواردی که بر آن دو ولایت داشته باشند، صیغه را جاری کنند
۱٫ولی دختر:         انکحت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ ولی دختر:        انکحت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ ولی دختر:        زوجت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ ولی دختر:        زوجت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم

صورت ششم: یک نفر وکیل هر دو باشد و صیغه را از جانب هر دو جاری نماید
۱٫ وکیل زن و مرد:             انکحت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن و مرد:             انکحت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن و مرد:             زوجت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن و مرد:             زوجت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم

صورت هفتم: وکیل زن و خود مرد صیغه ر جاری نمایند
۱٫وکیل زن:          انکحتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن:         زوجتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         زوجت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم

صوت کارگاه : اینجا دریافت کنید

 

منبع : طلبگی تا اجتهاد

معرفی کتاب راز ۳۱۳

کتاب «راز ۳۱۳» نوشته ی «محمد ذکاوت صفت»، تحقیقی تحلیلی درباره ی یاران خاص امام زمان علیه السلام می باشد. این کتاب به ده سؤال اصلی پیرامون یاران خاص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پاسخ می دهد که عبارتند از:
سابقه ی عدد  ۳۱۳ چیست؟
آیا واقعاً  ۳۱۳ نفر یارِ خاص، شرط ظهورند؟ یعنی هر زمان که تعداد این افراد خاص به عدد  ۳۱۳ رسید، امام مهدی علیه السلام ظهور می کند؟
آیا این یاران خاص، تعیین شده اند و نام و یا مکان زندگی آنها در روایات ذکر شده است؟
آیا تمام  ۳۱۳ نفر در عصر ظهور زنده اند یا از مرحومین نیز جزء آنها هستند و به هنگام ظهور رجعت می کنند؟
آیا خودشان می دانند که جزء یاران خاص امام هستند؟
آیا همدیگر را می شناسند؟
اگر یاران خاص از ملّیتهای مختلفند و در جهان پراکنده اند، چگونه خبر از ظهور پیدا می کنند و چگونه به خدمت امام می رسند؟
ویژگیهای آنان از نظر ایمان و اطاعت و عبادت و شجاعت چیست؟
آیا همه ی یاران خاص، در یک درجه از ایمانند؟
۱۰٫ آیا می شود جزء یاران خاص امام؛ یعنی جزء  ۳۱۳نفر شد؟
مؤلف کتاب در پاسخ به سؤال سابقه ی عدد ۳۱۳ با بیان این که این عدد سابقه ی طولانی دارد، پنح مورد از نمونه هائی که عدد آنها در طول تاریخ ۳۱۳ نفر بوده است، نام می برد که عبارتند از: تعداد پیامبران مرسل، تعداد سپاه طالوت پس از آزمایش، تعداد اوصیاء، تعداد ملائکه در جنگ بدر و تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر.
همچنین ایشان در نکته ای لطیف می نویسد:
شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که عدد ۳۱۳ در حساب ابجد کبیر برابر با کلمه ی «جَیش» (ج+ ی+ ش= ۳+۱۰+۳۰۰=۳۱۳) است. و کلمه ی «جَیش» در زبان عربی به معنای «سپاه» در زبان فارسی است.
مؤلف کتاب در بیان بعضی از شرائط ظهور، پنج شرط را از شرائط ظهور می شمرد که عبارتند از:
وقوع نشانه های ظهور، وجود ۳۱۳ نفر یار مؤمن و مخلص، وجود حداقل ده هزار مرد جنگی مطیع، آمادگی جهان برای مصلح جهانی، و بالأخره اراده و اجازه ی الهی نسبت به ظهور امام عصر علیه السلام.
ایشان در عنوان «وقوع نشانه های ظهور»، این نشانه ها را به «نشانه های حتمی» و «نشانه های غیر حتمی» تقسیم می کند و نشانه های حتمی را به «نشانه های غیر مقارن» و «نشانه های مقارن ظهور» تقسیم می نماید.
همچنین نشانه های حتمی را چنانکه در روایات متعددی ذکر شده است، پنج نشانه می داند که عبارتند از:
خروج سفیانی
قیام مرد یمانی
ندای آسمانی
فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیداء
شهادت نفس زکیّه
مؤلف کتاب «راز ۳۱۳» با علم به این که تاکنون سه قول از معاصرین در این که ظهور امام زمان علیه السلام همچون غیبت ایشان به صغری و کبری تقسیم می شود، و با رد این اقوال، به دلیل استحسانی بودنِ آن و نبود دلیل روائی بر آن، به تقسیم ظهور امام زمان به «ظهور اصغر» و «ظهور اکبر» بر اساس روایات می پردازد و در این باره می نویسد:
ظهور اصغر امام مهدی علیه السلام در سحرگاه روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ، سه ماه و هفده روز ( ۱۰۷ روز) قبل از ظهور اکبر او (قیام) صورت می گیرد. در آن سحرگاه مبارک، جبرئیل در آسمان حضرت مهدی را با نامش و نام پدرانش علیهم السلام معرفی می کند و ظهور اصغر شروع می گردد. منظور ما از ظهور اصغر، اعلان عمومی نام حضرت توسط جبرئیل به زبانهای مختلف و اطلاع جهانیان از حقانیّت مذهب شیعه است. حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، ظهور اصغر را از مدینه آغاز خواهند کرد.
صد و هفت روز بعدتر؛ یعنی در روز شنبه، عاشورای ماه محرم سال بعد از ظهور اصغر، خورشید عالمتاب وجود جانبخش امام زمان علیه السلام، ظهور اکبر (قیامِ) خود را از مکه ی مکرّمه آغاز می کند و اشک فراق از چهره خسته و غبارآلود بشریت می زداید، بر لبان خشکیده ی دلهای منتظران خنکای طراوت لبخند می نشاند و به جانهای عاشقان مشتاق، جام باده ی وصال می نوشاند.
منظور ما از ظهور اکبر، آغاز قیام امام می باشد که از کنار خانه ی خدا پس از ظهور اصغر در مدینه و جمع شدن یاران خاص (۳۱۳ نفر) آغاز می گردد.
از مطالب منحصر به فرد و شایسته ی خواندن این کتاب کوچک، بررسی فاصله ی پنج نشانه ی حتمی ظهور تا ظهور اکبر امام زمان می باشد که بر اساس روایات و با پرهیز از هرگونه توقیت صورت گرفته است.
از ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارائه ی تقسیم دقیقی از نشانه های ظهور، که ثمره ی آن  عدم اشتباه شرائط ظهور با نشانه های ظهور و و همچنین نشانه های حتمی با نشانه های مقارن خواهد بود.
تفصیل بین جمعه ی ظهور  و شنبه ی قیام امام زمان علیه السلام، که ثمره ی آن عدم خلط بین این دو که ۱۰۷ روز با هم فاصله دارند، می باشد.
تعیین فاصله ی نشانه های حتمی ظهور با ظهور اکبر بر اساس روایات، که ثمره ی آن تعیین قطعی زمان ظهور پس از وقوع یکی از علائم پنجگانه ی حتمی ظهور (وقوع مصداق قطعی علامت) می باشد، البته با پرهیز از هرگونه توقیت و تعیین وقت برای زمان ظهور و فقط بیان روایات در این زمینه.
بررسی علت تفاوت در زمان حضور یاران خاص امام (۳۱۳ نفر) خدمت امام زمان علیه السلام که ثمره ی آن برتری یاران شرقی بر یاران غربی با شاخص مکانی مکّه مکرّمه خواهد بود.
تحقیق نظریه ی توقیفی نبودن؛ یعنی قابل تعویض بودن و دارای وجود علی البدل بودنِ ۳۱۳ یار خاص امام زمان علیه السلام، که ثمره ی آن امکان ورود و ملحق شدن به گروه ۳۱۳ نفر و احتمال خروج از اسامی ۳۱۳ نفر می باشد.
همچنین از بعضی مباحث این کتاب می توان موارد زیر را نام برد:
یاران خاص امام زمان علیه السلام همگی مرد هستند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام هیچکدام از عرب و از نسل عرب نیستند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام در عصر ظهور زنده اند و از کسانی که شهید شده اند یا رحلت کرده اند، جزء ۳۱۳ نفر نمی باشند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام از برترین مؤمنان موجود در زمان خود می باشند.
این کتاب توسط مؤلف در سال ۱۳۹۴ نوشته شده و توسط انتشارات شکوفه ی یاس به تیراژ ۳۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

منبع: صدای سخن عشق

ثواب صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام

محاسبه ثواب صلوات!
هر کس بر من، هر روز و هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب می شود؛ اگر چه گناهانش از گناهان بزرگ باشد…

نزدیک ترین افراد به پیامبر (ص) در قیامت
رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیک ترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیش تری بر من فرستاده باشد

محاسبه ثواب صلوات
رسول خدا(ص) فرمودند: در معراج، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد (یعنی یک میلیون) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد. آن ملک گفت: من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم. رسول خدا (ص) فرمودند: چیست؟ عرض کرد :هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم

نوشتن صلوات
رسول خدا (ص) فرموند: هر کس در کتابی یا نوشته‌ای بر من صلوات بنویسد، تا زمانی که نام من در کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می کنند

صلوات جهت حاجت
حضرت محمد (ص) فرمودند: صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت‌های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند.

آمرزش گناهان با صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد، بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد، در همان روز یا همان شب

میزان صلوات در قیامت
حضرت محمد (ص) فرمودند: روز قیامت، من پیش میزان اعمال هستم، یعنی که هر کس کفه سیئاتش (گناهانش) سنگین تر از کفه حسناتش (ثواب‌هایش) باشد، من صلوات‌هایی را که برایم فرستاده می آورم و در کفه حسناتش می گذارم تا آن که کفه حسناتش سنگین تر گردد.

دیدن بهشت با صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: هر کس هر روز هزار صلوات بر من بفرستد از دنیا نخواهد رفت تا جای خود را در بهشت ببیند

شرکت ملائکه ها در مجالس صلوات
حضرت محمد (ص) فرمودند: کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت می کنند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند، به یکدیگر می گویند: فرود آییم. زمانی که پیاده می شوند، اهل جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین، یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام صلوات کمک و همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند: خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید

خشنودی پیامبر (ص) از صلوات های زیاد
شخصی بسیار زاهد و عابد که گوشه گیر بود و در مجالس و محافل حاضر نمی شد، روزی در مجلس سخنرانی شرکت کرد و موجب تعجب همه شد. علت حضورش را پرسیدند، گفت: رسول خدا (ص) را در خواب دیدم و به من فرمود: برو به مجلس سخنرانی فلان واعظ که زیاد بر من صلوات می فرستد و من از او خشنودم

گم کردن راه بهشت
رسول خدا (ص) فرمودند: مَن نَسَی الصَلاه عَلیَ اخطَا طَریقَ الجنَهِ
کسی که صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم کرده است

صلوات ناقص، چرا؟
رسول خدا (ص) فرمودند: بر من صلوات ناقص نفرستید، پرسیدند: صلوات ناقص کدام است؟ رسول خدا (ص) فرمودند: این که بگویید «اللهم صل علی محمد» این نوع صلوات را صلوات ناقص گویند. صلوات کامل چنین است: «اللهم صل علی محمد و آل محمد»

صلوات، هنگام مصاحفه با مسلمانان
رسول خدا (ص) فرمودند: دو بنده که دوست یکدیگر باشند و برای خدا با هم مسافحه نمایند و بر من صلوات فرستند، پیش از آنکه از هم جدا شوند، خدا گناهان هر دو را می آمرزد

صلوات با دل و زبان
یکی از آداب فرستادن صلوات این است که دل با زبان موافقت نماید، به این معنا که از روی غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهد

مانع غیبت
روزی یکی از اولیا به حضرت الیاس و حضرت خضر (ع) شکایت کرد که مردم زیاد غیبت می کنند و غیبت هم از گناهان کبیره است و هر چه آنها را نصحیت می کنم و آنها را منع از غیبت می کنم، به حرفم اعتنایی نمی کنند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند. چه کنم؟ حضرت الیاس (ع) فرمود: چاره این کار این است که وقتی وارد چنین مجلسی و دیدی غیبت می کنند، بگو
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
پروردگار، ملکی را بر اهل مجلس موکل می کند که هر وقت کسی خواست غیبت کند آن ملک جلوی این عمل زشت را می گیرد و نمی گذارد غیبت شود. سپس حضرت خضر (ع) فرمود: وقتی کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
حضرت حق ملکی را می فرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او را کنند

فریاد رسی صلوات در قبر
شبلی نقل نموده است: من همسایه ای داشتم که وفات نمود. او را خواب دیدم ،از او پرسیدم: خدا با تو چه کرد؟
گفت: ای شیخ! هول های بزرگ دیدم، و رنج های عظیم کشیدم. از آن جمله به وقت سوال منکر و نکیر، زبان من از کار باز ماند. با خود می گفتم :واویلاه، این عقوبت از کجا به من رسید؟ آخر، من مسلمان بودم و بر دین اسلام مُردم. آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند. ناگاه شخصی نیکو موی و خوش بوی آمد، میان من و ایشان حایل شد و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را به نحو خوب بدهم، از آن شخص پرسیدم: تو کیستی –خدا تو را رحمت کند– که من را از این غصه خلاصی دادی؟
گفت: من شخصی هستم که از صلواتی که تو بر پیغمبر (ص) فرستادی آفریده شده ام، و مامورم در هر وقت و هر جا که در مانی به فریاد تو رسم

نجات عبور از صراط
رسول خدا (ص) فرمودند: شب گذشته، عجیب خوابی دیدم. مردی از امت خود را دیدم که از صراط می گذشت و هر لحظه می لرزید، و در هر قدم می لغزید. پس دیدم صلواتی که بر من فرستاده بود، آمد و دست او را گرفت، و به سلامت او را از صراط گذرانید

نزدیک ترین افراد به پیامبر (ص) در قیامت
رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیک ترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیش تری بر من فرستاده باشد

واجب شدن شفاعت
رسول خدا (ص) در وصیت خود به امیر مومنان علی (ع) فرمود: یا علی !هر کس بر من، هر روز و هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب می شود؛ اگر چه گناهانش از گناهان بزرگ باشد

رفع عطش قیامت
خدا وحی کرد به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام: ای موسی! دوست داری که عطش قیامت تو را در نیابد و در مواقف آن روز تشنه نباشی؟

عرض کرد: بلی ای پروردگار جهانیان. خطاب رسید: امروز در دنیا بر حبیب من صلوات فرست تا فردا از تشنگی قیامت ایمن باشی

منبع: طلبه گرجی

نظریه شخصیت و انفعال خبری ایران

برخی از کشورها یک یا چند خبرگزاری، شبکه خبری تلویزیونی یا روزنامه ای دارند که در جهان جریان ساز است

یکی از الزامات داشتن یک رسانه قدرتمند، داشتن خبرنگاران حرفه ای است که فراتر از وابستگی مالی، به آن رسانه تعلق فکری داشته باشند و با آرمان ها و ارزش هایش همسو باشند، یعنی کارمند آن رسانه نباشند، طرفدار آن رسانه باشند

نظریه شخصیت می گوید:

شخصیت خبرنگاران در شکل دهی به خبرها موثر است ، بنابراین نیروی انسانی شاغل در رسانه ها یکی از مهمترین عوامل تولید و انتشار خبر است که از مراحل اولیه یعنی جمع آوری اطلاعات تا نوع دسترسی به منابع، برقراری روابط با منابع تا قدرت تخصصی و حرفه ای در پردازش و تنظیم شکلی و محتوایی خبر موثر است.

صدها خبرنگار فرستاده ایم جای جای جهان اما به نظر می رسد بود و نبودنشان برای انقلاب تفاوتی ندارد

اما یک خبرنگار انقلابی فرستادیم فرانسه، نتوانستند تحملش کنند، چون داد می زد که پادشاه لباس ندارد!

یا یک خبرنگار انقلابی فرستادیم لندن و او هم آن روی سکه غرب متمدن و با کلاس را نشانمان می داد، تصویری که هیچ وقت هیچ دوربینی نشان نمی داد …

برای فعال شدن ایران در عرصه خبری، بیش از همه نیاز به خبرنگارانی داریم که یک انقلابی باشند.
منبع: اشارات

ویژگی های سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه

ویژگی های اولیّه سرباز ومنتظرامام زمان عجّ الله فرجه درعصر غیبت

نویسنده: منصوره وطنی

سرباز انتظار-sarbaz entezarانجام موارد زیر منجر به تحقق صفت عدالت در فرد شده و انصاف و حقّ مداری و تکلیف نگری در کلیه امور ملکه وی  گردیده، توانایی یاری امام زمان و اثبات ادعای انتظار فرج را پیدا می کند:
۱- شناخت کامل وظایف شرعی مسلمان از منابع معتبر اسلام و اجرای آنها در حدّ  تعین شده  در شرع برای مکلّفین

۲- شناخت کامل مصادیق حرام و پرهیز کامل از آنها

۳- شناخت کامل درآمد مشروع و نامشروع و تطبیق کلیه درآمدها و اموال خود با درآمد مشروع

۴-مراقبت کامل  زبان در صداقت و راستگویی و پرهیز از هرگونه دروغ، برای ایجاد یکسانی قول و عمل و یکدلی و شفافیّت گفتار و اعمال و حذف نفاق و دورویی در کلام و اعمال خود

۵- مراقبت کامل از دروغ به خدا در نماز و غیر نماز (در امور خود فقط پرستش خدا و درخواست کمک از خدا و قرار دادن امور خود در صراط مستقیم اهل بیت علیهم السلام و دوری عملی از مصادیق غضب شده ها)

۶- پرهیز کامل از خوردن لقمه حرام حتی در حدّ یک لقمه و اندک؛ برای افزایش توان مقابله با انواع گناهان و حفظ نورانیّت باطن

۷- شناخت کامل گناهان کبیره و صغیره و حکم آنها از قرآن و فتاوا، مراجع تقلید و پرهیز کامل از آنها

۸- پرهیز کامل از بکارگیری  ابزاری از احکام اسلام  در خدمت به هوای نفس با استدلال ابزاری از شرع؛ از جمله خدمت به هوای نفس با حاکمیّت شیطان به بهانه انجام حکم شرعی در تجدید فراش و صیغه موقت بدون ضرورت شرعی

۹- مراقبت کامل از نگاه حرام به نامحرم و خطور فکر آلوده به گناه و تربیت فکر و چشم و زبان خود به یکسانی برخورد در مشاهده نامحرم  با سایر مشاهدات. (توجه شدید به مؤنث یا مذکر بودن افراد در برخوردها نشان از آلودگی فکر و چشم و حاکمیّت شیطان و افکار شیطانی دارد و پرهیز از گناه برای این گونه افراد بسیار سخت هست)

۱۰- مراقبت روزانه از اعمال و افکار و ورودی و خروجی زبان و فکر و سایر اعضاء و جوارح

۱۱- دستگیری از درماندگان در خفا و پنهان و تلاش در گره گشایی از هم نوع و مظلوم در حدّ توان از بذل آبرو و مال و …

۱۲- پرهیز از ظلم به نفس و ظلم به دیگران حتی در کلام ؛ در صورت تحقّق  حقّ الناس سعی در کسب رضایت صاحب حقّ

۱۳- حسابرسی اعمال خود قبل از محاسبه پای میزان

بنابراین؛ عدم شناخت کافی دین و وظایف شرعی و هر گونه اعمال و گفتار خلاف شرع و سستی و کاهلی در انجام وظایف شرعی  با ادعای سربازی و انتظار فرج  مغایر هست و کلامی بیش نیست.

منبع: پرواز تا خدا

مهدویّت عملی

نویسنده: منصوره وطنی

خودآزمایی میزان مسلمانی
امر به معروف ونهی ازمنکربه تأسی ازسیدالشهداء
خودآزمایی و حسابرسی از خودمان در میزان آمادگی در زمینه سازی ظهور گل زهرا پاسخ گویی با حضور خدا و امام زمان عجّ الله فرجه و فطرت و وجدان خود:

۱- کدام یک از واجبات و محرّمات و عقاید و احکام در آمد مشروع و … را به همسر و فرزندانت و … یاد داده و خودت وبه آنها عمل کرده و می کنید؟

۲- برای احیاء دین خدا و اجرای دستورات خدا در خود و دیگران ، کدام دستورات را عمل کرده ای؟

۳- در تشخیص حقّ از ناحقّ ، رضایت و دستورات خدا را در نظر می گیری، یا مصلحت و رضایت و خواست خود و دیگران و یا اکثریت؟

۴- تا کنون چندباربرای گفتن حق، مطابق با دستورات خدا در قرآن ، طرفداری از حقّ و مظلوم و یا طرفداری از دین، گرفتارشدی وبازازحقّ حمایت کردی؟
آیادرطرفداری ازحقّ نیتت رضایت خدا بود یا رسیدن به پست و مقام و… دنیا؟

۵- صادقانه مشخص کن چقدر؛تا کجا حکومت عدل را تحمّل می کنی؟

۶- تا کنون کدامین واجبات را خود انجام نداده ای، ولی انجام ندادن آن را بر دیگران ایراد گرفته و مذمّت کرده ای؟

۷- آیا ظاهر و باطنت یکی است یا پیش دیگران طوری و در خلوت و نیّت طوری دیگر بوده و ظاهر و باطنت فاصله دارد؟ این فاصله چقدر است؟ می خواهی چه کنی تا این فاصله از بین برود؟ تا کنون چند بار توبه کرده ای؟

۸- تاکنون چند بار در آمدت را با علماء و فقهاء ، در یقین به درآمد مشروع و لقمه حلال، بررسی کرده و درآمد و اموالت را از حرام پاک کرده ای؟

۹- آیا خمس درآمدت را هر سال با فقهاء حساب کرده و می دهی؟ می دانی ندادن سهم خمس یعنی سرقت از اموال امام زمان عجّ الله فرجه؟

۱۰- در زمینه سازی ظهور یا مانع ظهور چه نقشی داری ؟ چرا؟

۱۱- حقّ را چگونه تشخیص می دهی؟ آیا به ان تتقواالله یجعل لکم فرقانا رسیده ای؟ در هر صورت چرا؟

۱۲- آیا به ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان جواب داده ای؟ چگونه؟

۱۳-آیا هر روز کارنامه ات را، قبل از اینکه دوشنبه ها و جمعه ها، به پیشگاه ولی عصر عجّ الله فرجه بدهند، از حرام و گناه و عدم انجام وظایف و .. پاک می کنی؟ آیا از گناه لذّت می بری؟

۱۴- همه اسلحه ها را برای جلوگیری از تجاوز دیگران به خودمان می سازیم؛چه اسلحه ای برای جلوگیری از تجاوز خودت به حقوق دیگران ساخته ای؟ چه ظلم هایی به دیگران کرده ای؟

۱۵- تحصیل علم برای برتری جویی و تفاخر بر دیگران و عیب جویی از دیگران و … بوده یا فقط برای خدا درس خواندی تا به دین خدا و مردم خدمت کنی؟

۱۶- برای تحققّ حکومت عدل ولّی خدا چه کرده ای و چه می خواهی بکنی؟ چگونه ؟ خودت عادل هستی؟

۱۷- چقدر در یادگیری و یافتن دستورات خدا وپیامبر صلّی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و برای عمل به آنها تلاش کرده ای؟

۱۸- با بیت المال و سهم خمس که در اختیارت بوده چه کردی؟ آیا آنها را در ملکیّت خود حساب کرده و هرچه خواستی کردی؟

۱۹- تاکنون چند نفر را برای خدا، برای یاری و تبلیغ دین خدا و یاری حجّت خدا، تربیت و یا حمایت عملی (مادی و اعتباری و…) کرده ای؟ نیّتت چه بوده است رضایت خدا و ائمه علیهم السلام یا رسیدن به دنیا؟

۲۰- آیا تاکنون حق النّاس را جبران کرده ای؟ (بدهی-غیبت، سوءظن،تهمت، ظلم و حقّ کشی ، افتراء، سخن چینی ، آبروریزی و …)  تاکنون چند بار دروغ گفته ای؟ آیا توبه کرده ای؟ تا کنون چند تا دل را به ظلم سوزانده ای و لذت برده ای ؟ آیا جبران کرده ای؟

۲۱- اگر حجّت خدا الان ظهور کند ، در حیطۀ مسئولیتت، می توانی با سرافرازی ، هرچه در اختیارت هست ، بدون نگرانی از بازخواست و بررسی و حسابرسی ، تحویل حضرت دهی؟ آیا همه چیز مطابق با دستور خدا و شرع هست؟

۲۲- اگر حجّت خدا الان ظهور کند  ، هر پستی داری، تو را ابقاء  خواهد کرد یا …؟ در هر صورت چرا ؟ چه کردی؟

۲۳- اگرالان حجّت خدا روبروی تو قرار گیرد توان سربلند کردن و افتخار به اعمال خودت را داری؟ نتیجه امتحان صبح ظهور و یوم تبلی السرائر اعلام خواهد شد، هنوز فرصت کمی برای تقویت خوبی ها و اصلاح باقی هست و منتظران منتظر تو هستند.

با استعانت از گل زهرا برخیز به سوی جهاد اکبر هجرت کن تا گل زهرا را در کنار خود دریابی. با هجرت یار او باش تا یاریت کند. حسین زمان منتظر توست.

منبع: پرواز تا خدا

حجاب بیرونی آینه درون

منصوره وطنی:
از نوع و میزان پوشش هر فرد، می توان به میزان حیاء و خویشتن داری و کفّ نفس و نیز میزان حاکمیّت عقل و احساس و هوای نفس پی برد.
پوشش هر فردی آئینه تمام نمای اعتقادات و باورهای درونی هست.
در واقع، حجاب زن و مرد به ویژه در جنس مؤنث، نمای کاملی از درون پنهان اوست.
با حجاب بیشتر و کامل هست که می توان جنس مخالف را به خود خواند یا نهیب دورباش زد.
راه ابزار تنظیم نگاه و برخورد نامحرم
با حجاب کامل درونی و بیرونی هست که می توان نگاه نامحرم را تنظیم و نگاه آلوده را کاملا حذف و افکار آلوده به هوای نفس را  مهار نمود.
میزان حیاء با پوشش بیشتر افزایش و با پوشش کمتر قابل کاهش و حذف شدن هست.
با حجاب کامل درونی و بیرونی می توان به برخی خوبی های قطعی فرد پی برد.
خوبی هایی از جمله وقار و سنگینی و عفیف و حاکمیّت عقل و منطق و تفکّر و پاگذاشتن به هوای نفس در برابر نامحرم و قوی از جهت کنترل عواطف و احساسات و دارا بودن ارتباط سالم با نامحرم، عدم بکارگیری ظرافت های زنانه در برابر نامحرم (صحبت و خنده و راه رفتن با عشوه و آرایش و نگاه های آلوده با عشوه و…) از میزان حجاب زن کاملا هویداست.
شخصیّت هر فردی از ظاهرش نمایان هست.
حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راه های شناخت دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.
حجاب آینه بی غبار خوبی هاست. هرچه حجاب بیشتر باشد، خوبی های بیشتری نمایش می دهد.

بیرون خود را طوری تنطیم کنیم که خوبی های بیشتری از ما به نمایش بگذارد.

منبع: پرواز تا خدا

دوست صمیمی چندتا؟

«رابین دانبار»، یک مردم‌شناس برجسته‌ی انگلیسی، در دهه‌ی ۹۰ به یک رابطه‌ی جالب میان اندازه‌ی مغز نخستی‌ها و گروه‌های اجتماعی آنها پی برد.

این رابطه کاملا ساده بود: هر چه مغز جانور بزرگ‌تر باشد، گروه‌های اجتماعی آنها بزرگ‌تر می‌شود. دلیل این موضوع هم منطقی به نظر می‌رسد. جانورانی که مغزهای بزرگ‌تری دارند، حافظه‌ی بهتری دارند و در نتیجه می‌توانند با تعداد بیشتری از همنوعان‌شان روابط معنادار داشته باشند.

دانبار با این یافته‌ها یک پیش‌بینی جالب و شناخته شده انجام داد. او پیش‌بینی کرد که انسان‌ها نمی‌توانند در دایره‌ی اجتماعی‌شان با بیشتر از ۱۵۰ نفر تعامل داشته باشند.

او و بسیاری دیگر از کارشناسان، جوامع شکارچی-گردآورنده (جوامعی که برای امرار معاش به شکار کردن وابسته بودند)، لژیونرهای رومی و شرکت‌های تجاری موفق را مطالعه کردند تا به دنبال شواهدی برای اثبات عدد دانبار بگردند. تاکنون مشاهده کرده‌ایم که عدد دانبار حتی در مورد شبکه‌های اجتماعی هم درست است. انسان‌ها واقعا به طور طبیعی با تعداد محدودی از افراد می‌توانند روابط معنادار داشته باشند و آن عدد حدود ۱۵۰ است.

در سال‌های اخیر، دانبار ایده‌اش را بیشتر پیش برده و میزان نزدیکی عاطفی بین افراد را هم بررسی کرده است. در نتیجه‌ی این کار او به ایده‌ی «لایه‌های دانبار» رسید. یعنی آن ۱۵۰ نفری که فرد با آنها تعاملات اجتماعی دارد در لایه‌های مختلفی قرار دارند. این گروه‌بندی بر مبنای میزان پیوند عاطفی فرد با آنها قرار دارد.

او می‌گوید افراد در نزدیک‌ترین لایه‌شان عموما پنج نفر را دارند. در دومین لایه‌ی نزدیک حدودا ۱۰ نفر جای دارند، لایه‌ی بعدی هم ظرفیت ۳۵ نفر دیگر را دارد و آخر از همه در گروه بعدی ۱۰۰ نفر جای می‌گیرند. بنابراین، اگر این اعداد را با هم جمع کنیم در این لایه‌ها، ۵، ۱۵ (۱۰+۵)، ۵۰ (۳۵+۱۵) و ۱۵۰ (۱۰۰+۵۰) نفر جای می‌گیرند.

اما به سختی می‌توان شواهدی برای این نوع لایه‌بندی در گروه‌های اجتماعی پیدا کرد. هرچند که حالا دانبار و تعدادی از همکارانش می‌گویند در مجموعه‌ی عظیمی از داده‌های تماس‌های تلفن همراه، مدارکی برای لایه‌های دانبار پیدا کرده‌اند. این اعداد اطلاعات جالبی درباره‌ی ماهیت ارتباطات اجتماعی انسان‌ها به دست می‌دهد.

این داده‌ها از ۶ میلیارد تماس تلفنی تشکیل می‌شوند که توسط ۳۵ میلیون نفر در طول سال ۲۰۰۷ انجام شد. این تیم میزان نزدیکی روابط بین دو نفر را بر اساس تعداد تماس‌های آن دو با هم محاسبه کردند. دانبار و همکارانش برای اینکه تماس‌های کاری و روزمره را در محاسبات‌شان دخالت ندهند، فقط افرادی را بررسی کردند که تماس‌های دو طرفه داشتند و حداقل با ۱۰۰ نفر دیگر تماس می‌گرفتند. به این ترتیب، کسانی که به طور مرتب از موبایل‌هایشان استفاده نمی‌کردند، کنار گذاشته می‌شدند.

در نهایت، ۲۷۰۰۰ نفر باقی ‌ماند که به طور میانگین با ۱۳۰ نفر تماس می‌گرفتند. هر یک از این افراد در سال ۳۵۰۰ تماس برقرار می‌کند که حدودا ۱۰ تماس در روز می‌شود. این تیم می‌گوید فردی که بیشترین تعداد تماس را داشت، روی هم رفته بیش از ۱۵۰۰۰ بار با شخص دیگری تماس گرفته بود؛ یعنی به طور میانگین روزانه بیش از ۴۰ بار تماس برقرار می‌کند.

اعضای این تیم به این نکته اشاره کردند که ۲۰۰۷ سال خوبی برای بررسی لایه‌های دانبار و پیدا کردن شواهد برای آن است. چون در آن سال هنوز استفاده از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک فراگیر نشده بود. این ابزارها می‌توانند راه‌های ارتباطی بیشتری ایجاد کنند که در نتیجه‌ی آن انجام این پژوهش بسیار سخت می‌شد.

روشی که این تیم به کار گرفته هم واضح و مشخص است. دانبار و همکارانش با شمارش تعداد تماس‌های افراد با دیگران این داده‌ها را جمع‌آوری کردند. آنها با اعمال الگوریتم‌های خوشه‌بندی به دنبال الگوهایی در نتایج گشتند.

اما نتایج این پژوهش واقعا جالب هستند. روش‌های خوشه‌بندی متفاوت نتایج اندک متفاوتی به همراه داشتند. اما در هر حال، به طور میانگین لایه‌ها دربرگیرنده‌ی ۴٫۱، ۱۱٫۰، ۲۹٫۸ و ۱۲۸٫۹ کاربر بودند.

این اعداد اندکی از اعداد لایه‌های دانبار کوچک‌تر بوده، اما در همان حدود هستند. شاید علت این موضوع این باشد که داده‌های مربوط به تماس‌های موبایلی بخشی از تعاملات اجتماعی یک فرد را نشان می‌دهد.

این تیم همچنین شواهدی از یک لایه‌ی اضافی در بعضی از افراد پیدا کرد. آنها می‌گویند: «شاید علت این باشد که تعداد لایه‌ها در افراد درون‌گرا و برون‌گرا متفاوت است.» اما نکته‌ی جالب اینجاست که حتی افراد برون‌گرا با اینکه دوستان بیشتری دارند، اما تعداد لایه‌های آنها مشابه دیگران است.

روی هم رفته، این مطالعه شواهد خوبی از وجود نزدیک‌ترین و دورترین لایه‌ها نشان می‌دهد. در مشاهدات این محققان، اندازه‌ی این دو لایه با اندازه‌ی پیش‌بینی شده در مطالعات قبلی هم‌خوانی دارند. هرچند که آنها در لایه‌های میانی متغیرهای زیادی مشاهده کردند.

منبع: MIT Technology Review
ترجمه: دیجی مگ

منبع: من آخوندم