صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تزلزل امنیت؛ پیامد هجمه به اشتراک فرهنگی ملت‌ها

بایگانی برچسب: تزلزل امنیت؛ پیامد هجمه به اشتراک فرهنگی ملت‌ها

تزلزل امنیت ؛ پیامد هجمه به اشتراک فرهنگی ملت‌ها

داود موذنیان در “اندیشه نو” نوشت: ارتباط پیوندهای فرهنگی و ما به الاشتراکات آن در حوزه امنیت دو ملت و امنیت منطقه­ ای بعد از التفات به این مهم که مقوله همگرایی یکی از ارکان و ابعاد بسیار مهم بحث امنیت است، قابلیت تحلیل و بررسی پیدا می ­کند. در واقع صحبت کردن از مقوله امنیت چه در بّعد ملی …

مشاهده بیشتر »