صفحه اصلی / بایگانی برچسب: نصرت الله جمالی

بایگانی برچسب: نصرت الله جمالی

می بینم (شعر)

نصرت الله جمالی در “جمال” نوشت: هوا را سرد می بینم /به دل ها درد می بینم. نه خنده برلبی بینم / به چشمان اشک می بینم. به پیشانی و ابروها/ همه با اخم می بینم. لبان بسته؛ دل افسرده؛ / هوا پر گرد می بینم. خموشی حکم فرما وُ / درون از نار می بینم. ز کشت مردمان یکسر/ …

مشاهده بیشتر »