۱۴۰۰-۰۵-۰۹

اصلاح معنویات و اسباب معنوی

بازدیدها: ۸۸

اصلاح معنویات و اسباب معنوی

از امتیازات و برتری های طب اسلامی بر طب سنتی مباحث معنوی درمان و بیماری است. توصیه های معنوی دین اسلام بسیار فراوان است. از میان این مباحث موضوعات مرتبط با سلامتی و از میان آنها روایات مربوط به درمان های مشترک و علل مشترک بیماری را بیان می کنیم. هریک از این موارد به تنهایی می تواند موجب بیماری های بزرگ یا درمان از بیماری شود. لذا باید بسیار جدی تر از اسباب غیرمعنوی گرفته شوند.

۱. آثار بیماری بر مؤمن
امام صادق علیه السلام فرمودند: یک شب، بیداری به خاطر بیماری یا درد، پاداشی برتر و بزرگتر از یک سال عبادت و بندگی دارد.(۱)
رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند به فرشته ای که برای او می گمارد می فرماید: هرگاه بنده من مریض شد، آنچه در روزگار تندرستی می نوشتی، برایش بنگار، زیرا این من هستم که او را گرفتار بیماری می کنم(۲)
امام باقر علیه السلام: هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، به او نظر اندازد و هر گاه به او نظر انداخت، یکی از این سه چیز را به او هدیه دهد: سردرد، تب یا درد چشم(۳)
از آثار دیگر بیماری مؤمن در روایات: محو کننده گناهان، ادب کننده مؤمن، ترفیع مؤمن، جلوگیری از غرور و مستی، موجب توجه به خداوند، دوست خداوند شدن، تب سهم مؤمن از آتش، بیماری هدیه خداوند به مؤمن و نشان گرامیداشت مؤمن نزد خداوند، مؤمن اگر آثار بیماری را می دانست دوست داشت، هرگز سالم نشود»(۴)

۲.پنهان نگه داشتن بیماری
امام صادق علیه السلام: هر کس یک شب، بیمار گردد و آن را با جان و دل بپذیرد و سپاس آن را به جا آورد، گویا شش سال بندگی کرده… حضرت در ادامه فرمودند: یعنی بر آن بردباری ورزیدن و کسی را از آن آگاه نکردن و چون صبح شد خدای را بر آن سپاس گفتن(۵)
در روایت دیگر برای پنهان نگه داشتن بیماری، وعده سلامتی و جبران مشکل جسمی داده شده است.

۳. آگاه کردن برادران مؤمن بعد از سه روز
امام صادق علیه السلام: هر کس از شما بیمار شد، سزاوار است، که برادران خود را با خبر سازد تا او را عیادت کنند هم او اجر برد و هم عیادت کنندگان(۶)
)البته در بیماری ادامه دار و بزرگ نه هر بیماری مانند سرماخوردگی و تب و…(

۴. کراهت شکایت به غیر خداوند:
امام صادق علیه السلام: هر گاه مؤمنی شکایت نیاز و گرفتاری خود را به خانه کافر و یا مخالفی ببرد، شکایت خود را نزد دشمن خدا برده است(۷)
البته ناله کردن در شدت درد اشکالی ندارد، ولی نباید سخنان کفرآمیز و اعتراض به خداوند گفته شود. صبر مؤمن به خداوند گزارش می شود.

۱. کافی، ج ۳، ص ۱۱۴
۲. همان، ص ۱۱۳
۳. خصال، ۱۳
۴.احادیث پزشکی
۵. کافی، ج ۳، ص ۱۱۶
۶. سرائر، ج ۳، ص۵۹۶
۷.کافی، جلد ۴، ص ۱۴۴

منبع کتاب کافی در طب اسلامی ج۱ص۱۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =