۱۴۰۰-۰۵-۰۹

مشهورترین تفاسیر روایی شیعه

بازدیدها: ۱۰۹

مشهورترین تفاسیر روایی شیعه

(به ترتیب از قدیمی­ترین تا کنون)

۱.تفسیر فرات کوفی : فرات ابن ابراهیم کوفی قرن ۳ و  ۴ به زبان عربی

۲.تفسیر عیاشی : ابونصر محمدبن مسعود عیّاشی سلمی سمرقندی متوفی ۳۲۰ق از سوره حمد تا پایان کهف این تفسیر مموجود است به زبان عربی

۳.تفسیر قمّی : علی بن ابراهیم قمّی متوفی ۳۲۹ق محققان در انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم قمّی تردید دارند

۴.منهج الصادقین فی الزام المخالفین : ملّا فتح الله کاشانی متوفی ۹۸۸ق بزبان فارسی – از این تفسیر دو تفسیر زبده التفاسیر و خلاصه المنهج منتشر شده است

۵.الصافی فی تفسیر القرآن : ملّا محسن محمد بن مرتضی معروف به فیض کاشانی متوفی ۱۰۹۱ق بزبان عربی

۶.البرهان فی تفسیر القرآن : سید هاشم بن سلیمان حسینی بحرانی متوفی ۱۱۰۷ق بزبان عربی

۷.نور الثقلین : عبدعلی ابن جمعه عروسی حویزی متوفی ۱۱۱۲ق بزبان عربی

۸.المعین : موسی نور الدین محمد بن مرتضی کاشانی متوفی ۱۱۱۵ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۹.کنز الدقائق و بحر الغرائب : مرزا محمد مشهدی متوفی ۱۱۲۵ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۰.الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین : سید عبدالله شبّر کاظمی نجفی متوفی ۱۱۴۲ق بزبان عربی – مولّف دارای تفسیر کبیر معروف به صفوه التفاسیر و تفسیر صغیر معروف به تفسیر الوجین خلاصه التفسیر الکبیر می باشد

۱۱.بحر العرفان و معدن الایمان : شیخ محمد صالح برغانی متوفی ۱۲۷۱ق بزبان عربی تفاسیر دیگرش کنزالعرفان فی تفسیر القرآن و معدن الانوار است

۱۲.مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر : سید علی حائری طهرانی متوفی ۱۳۴۰ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۳.نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن و تبیین الفرقان : محمد بن عبدالرحیم نهاوندی متوفی ۱۳۷۰ق بزبان عربی فارسی – کل آیات قرآن تفسیر شده است

۱۴.التبیین فی شرح آیات المواعظ و البراهین : شیخ مرزا ابوتراب شهیدی متوفی ۱۳۷۵ق بزبان فارسی

۱۵.تفسیر اثناعشری : حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی متوفی ۱۳۸۴ق بزبان فارسی

۱۶.الجدید فی تفسیر القرآن المجید : شیخ محمد حبیب الله سبزواری متوفی ۱۴۰۹ق بزبان عربی

۱۷.أطیب البیان فی تفسیر القرآن : سید عبدالحسین طیّب متوفی ۱۴۱۱ق بزبان فارسی

 

طلبه نوشت TALABEH.NET

http://talabeh.net/wp-content/uploads/2019/05/مشهورترین-تفاسیر-روایی-شیعه.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

83 + = 86