۱۴۰۰-۰۵-۰۸

وب سایت های مراجع تقلید

بازدیدها: ۱۱۶۵

ردیف مرجع تقلید شماره تماس قم شماره تماس تهران شماره پیامک
۱ امام خامنه ای ۰۲۵-۳۷۷۴۶۶۶۶ ۳۰۰۰۱۶۱۹
۲ آیت الله سیستانی ۰۲۵-۳۷۸۳۶۴۶۴
۳ آیت الله مکارم شیرازی ۰۲۵-۳۷۷۴۳۱۱۰ ۱۰۰۰۰۱۰۰
۴ آیت‌الله شبیری زنجانی ۰۲۵-۳۷۷۴۰۳۲۲
۵ آیت‌الله صافی گلپایگانی ۰۲۵-۳۷۷۱۵۵۱۱
۶ آیت‌الله وحید خراسانی ۰۲۵-۳۷۷۴۰۶۱۱
۷ آیت‌الله فاضل لنکرانی ۰۲۵-۳۷۷۵۲۷۵۲
۸ امام خمینی (ره)
۹ آیت‌الله بهجت(ره) ۰۲۵-۳۷۷۴۳۲۷۱
۱۰ آیت‌الله تبریزی(ره) ۰۲۵-۳۷۷۳۶۴۶۴
۱۱ آیت‌الله مظاهری
۱۲ آیت الله مصباح ۱۰۰۰۲۲۲۳۳۳
۱۳ موسسه در راه حق ۱۰۰۰۰۲۲۲۳۳۳۴۴۴
۱۴ مشاوره و احکام شرعی ۰۹۶۵۰