چهل حدیث از امام صادق علیه السلام

۱- امام صادق علیه السلام فرمودند:
أقرب ما یکون العبد إلی الله و هو ساجد
نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است. (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
 
 
۲- امام صادق علیه السلام فرمودند:
إنّ الله عزّوجل یرحم الرّجل لشدة حبّ لولده.
براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش. (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
 
 
۳- امام صادق علیه السلام فرمودند:
اثافى الاسلام ثلاثة: الصلوة و الزکوة و الولایة،لا تصح واحدة منهن الا بصاحبتیها
سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود. (کافى جلد۲، ص ۱۸)
 
 
۴- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنى الفطرة کما ان الصلوة على النبى (صلی الله علیه واله) من تمام الصلوة
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه واله) کمال نماز است.(وسائل الشیعه، ج ۶ ص ۲۲۱)
 
 
۵- امام صادق علیه السلام فرمودند:
الرغبة فى الدنیا تورث الغم و الحزن والزهد فى الدنیا راحة القلب و البدن.
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است. (تحف العقول، ص ۳۵۸)
 
 
۶- امام صادق علیه السلام فرمودند:
من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخت نفسه عن الدّنیا.
هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند. (جهاد النفس، ص ۸۳)
 
 
۷- امام صادق علیه السلام فرمودند:
احبّ اخوانى الىّ من اهدى الىّ عیوبى
محبوبترین برادرانم نزد من، کسى است که عیب هایم را به من اهدا کند. (تحف العقول،ص۳۶۶)
 
 
۸- امام صادق علیه السلام فرمودند:
لا ینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة
هرکس نماز را سبک بشمارد ، به شفاعت ما دست نخواهد یافت. (فروع کافی،ج۳،ص۲۷۰)
 
 
۹- امام صادق علیه السلام فرمودند:
انّ العمل القلیل الدّائم علی الیقین افضل عندالله من العمل الکثیر علی غیر یقین
عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است. (جهاد النفس،‌ص۶۲)
 
 
۱۰- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ثلاث من کن فیه کان سیدا: کظم الغیظ و العفو عن المسىء و الصّلة بالنفس و المال.
سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است: خشم فرو خوردن ،گذشت از بدکردار، کمک و صله رحم با جان و مال. (تحف العقول، ص ۳۱۷)
 
 
۱۱- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ان من اعظم الناس حسرة یوم القیامة، من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره.
پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد .(وسائل الشیعه،ج۱۵،ص۲۹۵)
 
 
۱۲- امام صادق علیه السلام فرمودند:
علیک بالصمت، تعد حلیما،جاهلا کنت او عالما، فان الصمت زین لک عندالعلماء و سترلک عندالجهال.
عالم باشى یا جاهل، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى. زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است (مستدرک ،ج ۹، ص۱۷)
 
 
۱۳- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ما عذب الله امة الا عند استهانتهم بحقوق فقراء اخوانهم
خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند . (مستدرک ،ج ۱۲، ص۴۱۳)
 
 
۱۴- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد.
از حسد ورزى به یکدیگر بپرهیزید، زیرا ریشه کفر، حسد است. (تحف العقول ، ص ۳۱۵)
 
 
۱۵- امام صادق علیه السلام فرمودند:
لاتشاور احمق و لاتستعن بکذاب و لاتثق بمودة ملوک
با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن. (تحف العقول،ص۳۱۶)
 
 
۱۶- امام صادق علیه السلام فرمودند:
ما اقبح بالمومن ان تکون له رغبة تذله
برای مومن چقدر است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند. (جهاد النفس،ص۲۷۷)
 
 
۱۷- امام صادق علیه السلام فرمود:
قال الْعلماء أمناء و الْأتْقیاء حصون و الْأوْصیاء سادة و فی روایةٍ أخْرى الْعلماء منار و الْأتْقیاء حصون و الْأوْصیاء سادة
دانشمندان امینند و پرهیزگاران دژها و جانشینان سروران و روایت دیگر دانشمندان برجهاى نورافکن و پرهیزگاران دژها و جانشینان سرورانند. (اصول کافى جلد 1 ص :39 روایة: 5)
 
۱۸- امام صادق علیه السلام فرمودند:
الجبارون ابعد الناس من الله عز و جل یوم القیامة
دورترین مردم از خداوند عزّوجلّ در روز قیامت سرکشان متکبر هستند.(جهاد النفس، ح۵۸۹)
 
 
۱۹- امام صادق علیه السلام فرمودند:
الحسب الفعال و الشّرف المال و الکرم التّقوی
گوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست .(جهاد النفس، ح۱۸۰)
 
 
۲۰- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
احمل نفسک لنفسک فإن لم تفعل لم یحملک غیرک.
نفست را به خاطر خودت به زحمت ومشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را به برای تو به زحمت نمی افکند.(جهاد النفس،ح ۲)
 
 
۲۱- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
لایتم المعروف الا بثلاث خصال: تعجیله و تقلیل کثیره و ترک الامتنان به.
احسان و نیکى کامل نباشد، مگر با سه خصلت: شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن. (تحف العقول،ص323)
 
 
۲۲- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
اعمل بفرائض الله تکن أتقی النّاس
به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردمان باشی .(جهاد النفس،ح ۲۴۲)
 
 
۲۳- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
عنْ أبی عبْد اللّه علیه السلام عنْ آبائه قال قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا خیْر فی الْعیْش إلّا لرجلیْن عالمٍ مطاعٍ أوْ مسْتمعٍ واعٍ
فرمود : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: در زندگى جز براى دو نفر خیرى نیست: عالمى که فرمانش برند. و شنونده نگهدار (آنکه چون مطلبى از دین شنید حفظ کند و عمل نماید).(اصول کافى جلد 1 صفحه: 40 روایة: 7)
 
۲۴- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
اذا رأیتم العبد متفقّداً لذنوب النّاس ناسیا لذنوبه فاعلموا انّه مکر به
هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.(جهاد النفس،ح ۲۳۷)
 
 
۲۵- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
ارج الله رجاء لایجرّئک علی معصیته و خف الله خوفاً لا یؤیسک من رحمته.
به خداوند امیدوار باش،امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.(جهادالنفس،ح۱۰۹)
 
 
۲۶- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
افضل العبادة ادمان التّفکّرفی الله و فی قدرته
برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست. (جهادالنفس،ح۵۳)
 
 
۲۷-  امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
عنْ معاویة بْن عمّارٍ قال قلْت لأبی عبْد اللّه ع رجل راویة لحدیثکمْ یبثّ ذلک فی النّاس و یشدّده فی قلوبهمْ و قلوب شیعتکمْ و لعلّ عابداً منْ شیعتکمْ لیْستْ له هذه الرّوایة أیّهما أفْضل قال الرّاویة لحدیثنا یشدّ به قلوب شیعتنا أفْضل منْ ألْف عابدٍ
معاویه بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردى است که از شما روایت بسیار نقل کند و میان مردم انتشار دهد و آن را در دل مردم و دل شیعیان شما استوار کند و شاید عابدى از شیعیان شما باشد که در روایت چون او نباشد کدامیک بهترند؟
فرمود: آنکه احادیث ما را روایت کند و دلهاى شیعیان ما را استوار سازد از هزار عابد بهتر است.(اصول کافى جلد 1 ص :40 روایة: 9)
 
۲۸- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
فکرة ساعةٍ خیر من عبادة الف سنةٍ
یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.(بحارالانوار،ج۷۱ص۳۲۶)
 
 
۲۹- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
تزاوروا و تلاقوا و تذاکروا و احیوا امرنا
به زیارت و دیدار یکدیگر بروید، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (کنایه از حکومت و رهبرى) زنده کنید. (بحارالانوار،ج۷۱،ص۳۵۲)
 
 
۳۰- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیةً
هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.(کافی،ج۱،ص۳۷۱)
 
 
۳۱- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
الغیبة ان تقول فى اخیک ما ستره الله علیه
غیبت آن است که درباره برادرت چیزى بگویى که خداوند آن را پنهان کرده است.(میزان الحکمه،ح۱۵۵۱۰)
 
 
۳۲- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
لایصیر العبد عبداً خالصاً للّه حتى یصیر المدح و الذم عنده سواء
آدمى بنده خالص خدا نمى شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود. (بحارالانوار،ج۷۳ص۲۹۴)
 
 
۳۳- امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
من یثق باللّه یکفه ما أهمّه من أمر دنیاه و آخرته
هر که به خدا اعتماد کند ، خداوند کارهاى دنیا و آخرتش را ، که او را بى قرار کرده‏ اند، کفایت مى‏کند. (تحف العقول، ص ۳۰۴)
 
 
۳۴- امام جعفر صادق(علیه السلام) فرمودند:
من سرّته حسنته و ساءته سیئته فهو مؤمنً
کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین کسی مومن است. (جهادالنفس،ح۷۶۵)
 
 
۳۵- امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
ایاکم والنّظرة فانّها تزرع فی القلب الشهوة وکفى بها لصاحبها فتنة.‏
از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه صاحب آن دل بس است.(تحف ‏العقول صفحه ۳۰۵)
 
 
۳۶- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس
کسى که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى ‏شود.(تحف العقول، ص ۳۵۶ )
 
 
۳۷- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
إنّ الغنی و العزّ یجولان فإذا ظفرا بموضع التّوکّل أوطنا
ثروتمندی و عزت سیر و گردش می کنند پس هر گاه به موضع توکل دست یافتند در همانجا اقامت می گزینند. (جهاد با نفس ،ح ۹۹)
 
 
۳۸- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
انّ المؤمن ولىّ اللّه‏ یعینه و یصنع له و لا یقول علیه الاّ الحقّ و لا یخاف غیره
مؤمن دوست خداست، یاریش مى ‏رساند و براى او کار مى ‏کند و درباره او جز حق نمى ‏گوید و از غیر او نمى‏ ترسد. (کافى، ج ۲، ص ۱۷۱، ح ۵)
 
 
۳۹- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
من اراد الرئاسة هلک
کسی که ریاست را قصد کند هلاک می گردد.(جهاد با نفس ،ح ۵۰۳)
 
 
۴۰- امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
اذا اراد اللّه‏ بقومٍ هلکا ظهر فیهم الرّبا
هنگامى که خداوند بخواهد ملتى را نابود کند، رباخوارى در میان آنان رواج مى‏یابد.(وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۲۳)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *