مشهورترین تفاسیر روایی شیعه

مشهورترین تفاسیر روایی شیعه
(به ترتیب از قدیمی­ترین تا کنون)
1.تفسیر فرات کوفی : فرات ابن ابراهیم کوفی قرن 3 و  4 به زبان عربی
2.تفسیر عیاشی : ابونصر محمدبن مسعود عیّاشی سلمی سمرقندی متوفی 320ق از سوره حمد تا پایان کهف این تفسیر مموجود است به زبان عربی
3.تفسیر قمّی : علی بن ابراهیم قمّی متوفی 329ق محققان در انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم قمّی تردید دارند
4.منهج الصادقین فی الزام المخالفین : ملّا فتح الله کاشانی متوفی 988ق بزبان فارسی – از این تفسیر دو تفسیر زبدة التفاسیر و خلاصة المنهج منتشر شده است
5.الصافی فی تفسیر القرآن : ملّا محسن محمد بن مرتضی معروف به فیض کاشانی متوفی 1091ق بزبان عربی
6.البرهان فی تفسیر القرآن : سید هاشم بن سلیمان حسینی بحرانی متوفی 1107ق بزبان عربی
7.نور الثقلین : عبدعلی ابن جمعه عروسی حویزی متوفی 1112ق بزبان عربی
8.المعین : موسی نور الدین محمد بن مرتضی کاشانی متوفی 1115ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است
9.کنز الدقائق و بحر الغرائب : مرزا محمد مشهدی متوفی 1125ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است
10.الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین : سید عبدالله شبّر کاظمی نجفی متوفی 1142ق بزبان عربی – مولّف دارای تفسیر کبیر معروف به صفوة التفاسیر و تفسیر صغیر معروف به تفسیر الوجین خلاصة التفسیر الکبیر می باشد
11.بحر العرفان و معدن الایمان : شیخ محمد صالح برغانی متوفی 1271ق بزبان عربی تفاسیر دیگرش کنزالعرفان فی تفسیر القرآن و معدن الانوار است
12.مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر : سید علی حائری طهرانی متوفی 1340ق بزبان عربی – کل آیات قرآن تفسیر شده است
13.نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن و تبیین الفرقان : محمد بن عبدالرحیم نهاوندی متوفی 1370ق بزبان عربی فارسی – کل آیات قرآن تفسیر شده است
14.التبیین فی شرح آیات المواعظ و البراهین : شیخ مرزا ابوتراب شهیدی متوفی 1375ق بزبان فارسی
15.تفسیر اثناعشری : حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی متوفی 1384ق بزبان فارسی
16.الجدید فی تفسیر القرآن المجید : شیخ محمد حبیب الله سبزواری متوفی 1409ق بزبان عربی
17.أطیب البیان فی تفسیر القرآن : سید عبدالحسین طیّب متوفی 1411ق بزبان فارسی
 
طلبه نوشت TALABEH.NET
http://talabeh.net/wp-content/uploads/2019/05/مشهورترین-تفاسیر-روایی-شیعه.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *