کمک عقل به وقت گرفتاری

کمک عقل به وقت گرفتاری
انسان نباید هنگامی که حواس ظاهری اش سیگنال می دهند و می گویند؛ مواظب باش در دام نه اُفتی! خود را به چیزی سرگرم کند که درست مثل خواب بودن است . به قول جلال الدین بلخی: خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست! خواب خود در چشم ترسنده کجاست؟
داستان سه ماهی :
یکی عاقل و دیگری نیمه عاقل و سومی “مغرور و ابلهِ مغفّلِ لاشَی که در برکه یا آبگیری زندگی می کردند را شنیده اید. ماهی عاقل تا نقشه صیادان را دید پا به فرار گذاشت و به سوی دریا شتافت نیمه عاقل برای اینکه گرفتار صیادان نگردد افسوس خورد که چرا با آن ماهی عاقل رهسپار دریا نشدم و ماهی لاشی گرفتار دام صیاد شد و در “ماهیتابه” درون روغن داغ صیادان و راحت الحلقومی برای شکم آنان!
عاقل آن باشد که او با مشعله است
او دلیل و پیشوای قافله است
دیگری که نیم عاقل آمد او
عاقلی را دیده ی خود داند او
وآن خری کز عقل جو سنگی نداشت
خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت
ره نداند نه کثیر و نه قلیل
ننگش آید آمدن خلف دلیل !
عقل کامل نیست خود را مُرده کن
در پناه عاقلی زنده سخن
گفت آن ماهی زیرک ره کُنم
دل ز رای و مشورتشان بر کَنم
نیست وقت مشورت هین راه کن
چون علی تو آه اندر چاه کن
سینه را پاساخت ، می رفت آن حذور
از مقامِ با خطر تا بحرِ نور
همچو آهو کز پی او سگ بود
می دود تا در تنش یک رگ بود
پس چو صیادان بیاوردند دام
نیم عاقل را از آن شد تلخ کام
گفت آه من فوت کردم فُرصه را
چون نگشتم همره آن رهنما
بر گذشته، حسرت آوردن خطاست
باز نآید رفته ؛ یادِ آن، هَباست
لیک زان نندیشم و بر خود زنم
خویشتن را این زمان مرده کنم
پس برآرم اشکم خود بر زَبَر
پشت زیر و می روم بر آب بر
همچنان مُرد و شکم بالا فکند
آب می بردش نشیب و گه بلند
پس گرفتش یک صیاد ارجمند
پس بر او تُف کرد و بر خاکش فکند
غلت غلتان رفت پنهان اندر آب
( اما ماهی ابله !) ماند آن احمق همی کرد اضطراب
دام افکندند و اندر دام ماند
احمقی!( نادانی اش) اورا در آن آتش نشاند
بر سر آتش به پشت تابه ای
با حماقت گشت او هم خوابه ای .
بله سرنوشت بی عقلی در گرفتاری های پیش رو انسان را به نیستی می کشاند
گفته اند: “عقل که نباشد جان در عذاب است”.
عقل که نباشد انسان از گذشته درس نمی گیرد.
عقل می گفتش حماقت با تو است
با حماقت عهد را آید شکست
چون که عقلت نیست نسیان یار توست
دشمن و باطل کنِ تدبیر توست
از نادانی، گرفتاری پشت گرفتاری سراغ ما خواهد آمد .
والسلام و مُلَخَّص ِ کلام
(دفتر چهارم مثنوی معنوی قبل و بعد قصه آن ابگیر و آن سه ماهی)
منبع جمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *