اصلاح معنویات و اسباب معنوی

اصلاح معنویات و اسباب معنوی

از امتیازات و برتری های طب اسلامی بر طب سنتی مباحث معنوی درمان و بیماری است. توصیه های معنوی دین اسلام بسیار فراوان است. از میان این مباحث موضوعات مرتبط با سلامتی و از میان آنها روایات مربوط به درمان های مشترک و علل مشترک بیماری را بیان می كنیم. هریک از این موارد به تنهایی می تواند موجب بیماری های بزرگ یا درمان از بیماری شود. لذا باید بسیار جدی تر از اسباب غیرمعنوی گرفته شوند.

1. آثار بیماری بر مؤمن
امام صادق علیه السلام فرمودند: یک شب، بیداری به خاطر بیماری یا درد، پاداشی برتر و بزرگتر از یک سال عبادت و بندگی دارد.(1)
رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند به فرشته ای كه برای او می گمارد می فرماید: هرگاه بنده من مریض شد، آنچه در روزگار تندرستی می نوشتی، برایش بنگار، زیرا این من هستم كه او را گرفتار بیماری می كنم(2)
امام باقر علیه السلام: هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، به او نظر اندازد و هر گاه به او نظر انداخت، یكی از این سه چیز را به او هدیه دهد: سردرد، تب یا درد چشم(3)
از آثار دیگر بیماری مؤمن در روایات: محو كننده گناهان، ادب كننده مؤمن، ترفیع مؤمن، جلوگیری از غرور و مستی، موجب توجه به خداوند، دوست خداوند شدن، تب سهم مؤمن از آتش، بیماری هدیه خداوند به مؤمن و نشان گرامیداشت مؤمن نزد خداوند، مؤمن اگر آثار بیماری را می دانست دوست داشت، هرگز سالم نشود»(4)

2.پنهان نگه داشتن بیماری
امام صادق علیه السلام: هر كس یک شب، بیمار گردد و آن را با جان و دل بپذیرد و سپاس آن را به جا آورد، گویا شش سال بندگی كرده… حضرت در ادامه فرمودند: یعنی بر آن بردباری ورزیدن و كسی را از آن آگاه نكردن و چون صبح شد خدای را بر آن سپاس گفتن(5)
در روایت دیگر برای پنهان نگه داشتن بیماری، وعده سلامتی و جبران مشكل جسمی داده شده است.

3. آگاه کردن برادران مؤمن بعد از سه روز
امام صادق علیه السلام: هر كس از شما بیمار شد، سزاوار است، كه برادران خود را با خبر سازد تا او را عیادت كنند هم او اجر برد و هم عیادت كنندگان(6)
)البته در بیماری ادامه دار و بزرگ نه هر بیماری مانند سرماخوردگی و تب و…(

4. کراهت شکایت به غیر خداوند:
امام صادق علیه السلام: هر گاه مؤمنی شكایت نیاز و گرفتاری خود را به خانه كافر و یا مخالفی ببرد، شكایت خود را نزد دشمن خدا برده است(7)
البته ناله كردن در شدت درد اشكالی ندارد، ولی نباید سخنان كفرآمیز و اعتراض به خداوند گفته شود. صبر مؤمن به خداوند گزارش می شود.

1. كافی، ج 3، ص 114
2. همان، ص 113
3. خصال، 13
4.احادیث پزشکی
5. كافی، ج 3، ص 116
6. سرائر، ج 3، ص596
7.كافی، جلد ۴، ص 144

منبع کتاب کافی در طب اسلامی ج1ص192

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *