۱۴۰۰-۰۵-۰۹

مهارتهای طلبگی

چرا شهاب مرادی باشیم؟

چگونه یک طلبه منظم باشیم؟

آشنایی با شیوه ها وفواید مباحـثه

آیا طلبه ها کار نمی کنند؟

چهار استراتژی موثر برای به یاد آوردن چیزهای که می‌خوانیم

نقش زمان و مکان در بهبود کیفیت مطالعه

چگونه خوب بخوانیم؟

آموزش تندخوانی فانتوم

پنج روش عملی برای سریع خواندن متن

چگونه خلاصه نویسی کنیم؟

چهار گام مؤثر برای درس خواندن

راه کارهای مطالعه موفق

تندخوانی و اهمیت آن