صفحه اصلی / رسانه / تصویری / مشاوره تصویری

مشاوره تصویری

زندگی با حیوانات – بچه رییس

بازدیدها: ۱۰۱عشقِ بدون قید و شرط غربیها خود سگ را رقیب عاطفی فرزندان و خانواده ها می دانند و برای آن کارتون می سازند اما برای ما ایرانیها سگ را عضو دوست داشتنی خانه و دوست مهربان بچه ها می دانند اندکی تفکر

مشاهده بیشتر »