صفحه اصلی / سیاسی / دشمن شناسی سیاسی

دشمن شناسی سیاسی

دشمن شناسی در بیانات امام خمینی (ره)

بازدیدها: ۷۵ دشمن شناسی امام خمینی (ره) ابعاد وجودی حضرت امام، سرشار از‏‎ ‎‏برجستگیها و خصایص ممتازی است که هر‏‎ ‎‏یک به نوبۀ خود و به تنهایی کافی است تا از‏‎ ‎‏امام چهره‌ای استثنایی و سرآمد معرفی کند.‏‎ ‎‏یکی از این ویژگیها، فراست و دقت فطری‏‎ ‎‏امام در شناخت دشمن و حربه‌ها و‏‎ ‎‏راهبردهای اوست. ‏ ‏‏در پرتو این ویژگی …

مشاهده بیشتر »