سر دردها

نسخه سردرد انواع سردرد

بازدیدها: ۳۹نسخه سردرد انواع سردرد علت های سردرد در طب کل نگر سردرد یک عارضه و نشانه است ونه بیماری و باید به علت آن توجه کرد بسته به نوع سردرد، محل سردرد، زمان شدت درد و علائم افتراقی دیگر علت آن مشخص میشود. در طب جزء نگر غربی، به دلیل عدم شناخت علل بیماری مثل ارتباط معده با بیماریها …

مشاهده بیشتر »